DSpace Repository

Browsing by Subject "Barnea"

Browsing by Subject "Barnea"

Sort by: Order: Results:

  • Kesen, Songul; Selli, Serkan; Kelebek, Hasim; Cabaroglu, Turgut; Sen, Kemal; Ulas, Mehmet (GIDA / Gıda Teknolojisi Derneği, 2014)
    Bu çal›flmada, Adana ilinde yetifltirilen Gemlik ve Barnea zeytin çeflitlerinden elde edilen zeytinya¤lar›n›naroma maddeleri belirlenmifltir. Aroma maddelerinin ekstraksiyonunda Likens-Nickerson buharl›distilasyon- ...