DSpace Repository

Browsing by Subject "Family"

Browsing by Subject "Family"

Sort by: Order: Results:

  • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021-04)
    Bir spektrum bozukluğu olarak otizmi anlamaya yönelik her geçen gün artan oranda araştırma yapılmasına rağmen otizmli bireylerin çalışma hayatına ilişkin yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Günümüzde otizmli bireyler ...
  • Gultekin, Bunyamin (Türkiye Film Araştırmaları Dergisi = Journal of Turkish Film Studies / Türkiye Film Araştırmaları Derneği, 2021-05)
    Medya, toplumsal yapıyı dolaylı veya doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Sunduğu içeriklerle, kültürün inşası ve yeniden üretimini sağlayan medya, bunları nesilden nesile aktarımıyla önemli bir işlevi yerine getirir. Bu ...