DSpace Repository

Balneoterapi: Malatya İspendere Şifalı Suyunun Tamamlayıcı Tedavide Kullanımının Turizm Kapsamında İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Topsakal, Yunus
dc.date.accessioned 2021-07-01T12:02:53Z
dc.date.available 2021-07-01T12:02:53Z
dc.date.issued 2020-01
dc.identifier.citation Topsakal, Y . (2020). Balneoterapi: Malatya İspendere Şifalı Suyunun Tamamlayıcı Tedavide Kullanımının Turizm Kapsamında İncelenmesi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 19 (1) , 96-108 . DOI: 10.21547/jss.560462 tr_TR
dc.identifier.issn 1303-0094
dc.identifier.issn 2149-5459
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1015
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21547/jss.560462
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Teknolojik gelişmeler, stresli iş ortamları, gıdalardaki bozulmalar ve artan kentleşme beraberinde insanlarda çeşitli ruhsal ve fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı durumlarda modern tıp tedavisinin yanı sıra tamamlayıcı tedaviye de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda ülkemizde de son yıllarda sağlık turizm adı altında kullanılabilecek tamamlayıcı tedavi merkezleri Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Malatya, Denizli gibi destinasyonlarda belirlenmiş ve projeler ile sağlık turizmine kazandırılmaya başlanmıştır. Bu merkezlerden biri termal alan olarak balneoterapi amaçlı kullanılan Malatya İspendere şifalı su merkezidir. Çalışmanın amacı, İspendere şifalı suyunun kullanım potansiyelini inceleyerek hem hastaların tamamlayıcı tedavi amaçlı kullanmasını hem de bölge için alternatif bir gelir kaynağı olmasını sağlamaktır. Bu amaçla İspendere şifalı suyunun SWOT analizi gerçekleştirilmiş. Sonuçlara göre en önemli zayıf yönün tanıtım ve altyapı eksikliğinin olduğu, güçlü yönün ise şifalı suyun çok çeşitli hastalıklar için tamamlayıcı tedavide kullanılabilir olması söylenebilir. Son olarak bulgular temelinde uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. Öncelikle şifalı suyun çevresi düzenlenmelidir, tanıtım yapılmalıdır ve uzun süreli tedaviler için konaklama imkanları arttırılmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract Technological developments, stressful work environments, deterioration in food and increasing urbanization led to the emergence of various mental and physical diseases in humans. In some cases, modern medical treatment as well as complementary therapy are needed. In this context, complementary treatment centers that can be used under the name of health tourism in our country in recent years have been determined in the destinations such as Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Malatya, Denizli and it started to be given important to health tourism with projects. One of these centers is Malatya İspendere healing water center, which is used as a thermal area for balneotherapy. The aim of the study is to examine the usage potential of İspendere healing water and to make it an alternative source of income for the region. For this purpose, SWOT analysis of İspendere healing water was performed. According to the results, it is possible to say that the most important weakness is the lack of promotion and infrastructure, and the strength is that the healing water can be used as a complementary treatment for a wide range of diseases. Finally, suggestions were made on the basis of the findings. First of all, the environment of healing water should be regulated, promotion should be made and accommodation facilities should be increased for long-term treatments.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Gaziantep Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 19 Issue: 1
dc.subject Balneoterapi tr_TR
dc.subject Tamamlayıcı Tedavi tr_TR
dc.subject Turizm tr_TR
dc.subject İspendere tr_TR
dc.subject Balneotherapy tr_TR
dc.subject Complementary Therapy tr_TR
dc.subject Tourism tr_TR
dc.title Balneoterapi: Malatya İspendere Şifalı Suyunun Tamamlayıcı Tedavide Kullanımının Turizm Kapsamında İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Balneotherapy: Investigation of Malatya İspendere Healing Water Use in Complementary Therapy in the Context of Tourism Industry tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account