DSpace Repository

BULANIK ABC-VED ANALİZİ İLE METAL SEKTÖRÜNDE STOK SINIFLANDIRMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Dagsuyu, Cansu
dc.date.accessioned 2021-07-02T08:47:43Z
dc.date.available 2021-07-02T08:47:43Z
dc.date.issued 2019-12
dc.identifier.citation Dağsuyu, C . (2019). BULANIK ABC-VED ANALİZİ İLE METAL SEKTÖRÜNDE STOK SINIFLANDIRMASI . Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (3) , 211-220 . DOI: 10.17482/uumfd.479764 tr_TR
dc.identifier.issn 2148-4147
dc.identifier.issn 2148-4155
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1020
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17482/uumfd.479764
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Stok, firmaların üretim ve hizmet faaliyetlerine devam edebilmek için depolarında bulundurdukları hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıkları ifade etmektedir. Firma faaliyetlerinin devamlılığı için stok bulundurulması önemli olsa da firma kaynaklarının stoka bağlanması dolayısıyla fırsat kayıplarının yaşanması istenmeyen bir durumdur. Bu durum firmalarda stokların çeşitli parametrelere göre sınıflandırılmasını ve stokların önem seviyesine göre stok kontrol politikalarının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada stok sınıflandırmasında ABC ve VED (vital, essential and desirable) analizleri kullanılmıştır. ABC ve VED analiz sonuçlarının entegrasyonunda bulanık mantık karar kurallarından faydalanılarak bulanık ABC-VED yaklaşımı geliştirilmiştir. Bulanık mantık karar kuralları oluşturulurken ABC sınıfında yer alan sınıflar (A, B ve C) da kendi içinde üç kategoriye ayrılarak değerlendirmelerin hassasiyeti arttırılmıştır. Çalışmada geliştirilen yaklaşım metal sektöründe faaliyet gösteren bir firmada uygulanmış ve uygulama sonuçlarına çalışmada yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Stock refers to the raw materials, semi-finished products, products or assets they hold in their warehouses in order to continue production and service activities. Although it is important to have stock for the continuity of the company's activities, it is undesirable for companies to lose their opportunities due to the fact that their resources are connected to the stock. This situation necessitates the classification of inventories according to various parameters and establishment of stock control policies according to the importance of stocks in firms. In this study, ABC and VED (vital, essential and desirable) analyzes were used for stock classification. Fuzzy ABC-VED approach was developed by using fuzzy logic decision rules in the integration of ABC and VED analysis results. In establishing fuzzy logic decision rules, classes in classes ABC (A, B and C) are divided into three categories and the sensitivity of the evaluations has been increased. The approach developed in the study was implemented in a company operating in the metal sector and the results of the application were included in the study.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering / Bursa Uludağ Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2019;Volume: 24 Issue: 3
dc.subject Stok sınıflandırması tr_TR
dc.subject ABC analizi tr_TR
dc.subject VED analizi tr_TR
dc.subject Bulanık mantık tr_TR
dc.subject Inventory classification tr_TR
dc.subject ABC analysis tr_TR
dc.subject VED analysis tr_TR
dc.subject Fuzzy logic tr_TR
dc.title BULANIK ABC-VED ANALİZİ İLE METAL SEKTÖRÜNDE STOK SINIFLANDIRMASI tr_TR
dc.title.alternative Inventory Classification In Metal Sector With Fuzzy ABC-VED Analysis tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account