DSpace Repository

OTANTİK KENDİLİĞİN OLANAĞI

Show simple item record

dc.contributor.author Cifteci, Volkan
dc.date.accessioned 2022-02-02T13:10:54Z
dc.date.available 2022-02-02T13:10:54Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.citation Çifteci, V. "OTANTİK KENDİLİĞİN OLANAĞI". FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (2021 ): 139-154 tr_TR
dc.identifier.issn 2618-5784
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3762
dc.identifier.uri https://doi.org/10.53844/flsf.969499
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Otantik [authentic] kendilik felsefe ve psikolojinin yoğun bir şekilde üzerine eğildiği bir konudur. Bu çalışmada Heidegger ve Bergson gibi iki düşünür ile Psikanalizin kurucusu Freud’un konuya yaklaşımlarını ele alıyoruz. Saptamaya çalıştığımız ilk şey, otantik anlamda kendiliğin olanaklı olup olmadığıdır. Eğer olanaklı ise, bu olanağın nasıl ortaya çıkarılabileceği, neden çok az insanda açığa çıktığı ve ortaya çıkmasının önündeki engellerin neler olduğu cevaplamaya çalıştığımız diğer sorulardır. Heidegger’e göre “otantik ben”e erişimimizin önündeki engel “herkes” [das man]; Bergson’a göre dışsal/mekânsal olandır. Freud için ise bu engelin üst ben [superego] olduğunu tespit ediyoruz. Bu üç düşünürde de, “otantik ben”e erişimin imkânını gösterebilmek, kelimenin gerçek anlamında “ben olmayan” [not I] ile aramıza mesafe koymamızı şart koşar. “Ben olmayan”la aramıza mesafe koymak, dışsal olandan kopmak, içimizdeki kontrol mekanizmasından sıyrılmak ne kadar mümkündür? Bunlar sahiden, otantik benliğimizi ortaya çıkarmaya yeter mi? Bu üç düşünürün, “otantik ben”in önünde engel olarak gördüklerini saptadığımız şey aynı potada eritilebilir mi? Otantik benlikten ne anlamalıyız? Bu çalışmada yukarıdaki soruları etraflıca ele alıp cevaplamaya girişiyoruz. tr_TR
dc.description.abstract The notion of authentic self is a theme toward which psychology and philosophy direct particular attention. In this paper, we treat this notion through the thoughts of two philosophers, namely Heidegger and Bergson, as well as Freud, the founder of Psychoanalysis. What we attempt to determine first is whether the authentic self is possible. We also answer other questions like how it is possible; why this phenomenon is so rare; and what hindrance it faces to get unlocked. On Heidegger’s account, this hindrance is “the they” [das man]; on Bergson’s, it is what is external/spatial. We recognize that, in Freud, it is nothing other than “superego”. Thus, we assert that – for all the three philosophers – to get access to the authentic self, we must distance ourselves from what is “not I”. However, is it really possible to break with “not I”; to dissociate ourselves from external; and to outstrip the inner control mechanism of ours? Are these really enough for us to unfold our authentic selves? Can these three “things” – the three thinkers take as hindrances – be met on the common ground? What should we understand by the authentic self? This paper also attempts to answer the above questions thoroughly.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) = FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) / Süleyman Demirel Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Issue: 32
dc.subject kendilik tr_TR
dc.subject otantiklik tr_TR
dc.subject "ben olmayan" tr_TR
dc.subject devingenlik tr_TR
dc.subject özgürlük tr_TR
dc.subject self tr_TR
dc.subject authenticity tr_TR
dc.subject "not I" tr_TR
dc.subject dynamism tr_TR
dc.subject freedom tr_TR
dc.title OTANTİK KENDİLİĞİN OLANAĞI tr_TR
dc.title.alternative THE POSSIBILITY OF AUTHENTIC SELF tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account