DSpace Repository

SAKLI MARKOV MODELİ KULLANILARAK SEÇMEN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Kiral, Sevim Gulin
dc.contributor.author Gunduz, Selim
dc.date.accessioned 2022-02-17T08:33:51Z
dc.date.available 2022-02-17T08:33:51Z
dc.date.issued 2020-10
dc.identifier.citation Kıral, S. G. & Gündüz, S. (2020). SAKLI MARKOV MODELİ KULLANILARAK SEÇMEN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 29 (3) , 414-428 . DOI: 10.35379/cusosbil.758747 tr_TR
dc.identifier.issn 1304-8880
dc.identifier.issn 1304-8899
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3793
dc.identifier.uri https://doi.org/10.35379/cusosbil.758747
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Demokratik ülkelerde bir siyasi partinin iktidara gelebilmesi için seçmenlerin büyük bir bölümünün ilgisini çekebilecek politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’de de seçmenlerin önemli bir kısmının gençlerden oluştuğu bilindiğine göre bu kitlenin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve partilerin onlara da hitap edecek politikalar üretmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada da üniversite öğrencilerinin hangi sebeplerle siyasi parti tercihinde bulunduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Adana ilinde yer alan üniversitelerde öğrenim gören üniversite öğrencileri özelinde gerçekleştirilen bu çalışmada, olasılıklı olmayan örneklem seçme yöntemlerinden kolayda örnekleme tekniği ile belirlenen 1219 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere Saklı Markov Analizi uygulanarak seçmenlerin siyasi parti tercihlerinin altında yatan gizli nedenler belirlenmiştir. Üniversite öğrencisi seçmenlerin tercihlerini etkileyen en önemli nedenlerin; parti liderinin imajı ve karizması, partinin sunduğu proje ve vaatler, parti kadrosunun güçlü ve güvenilir olması, aile ve yakın dostların siyasi eğilimleri olduğu tespit edilmiştir. Seçmenlerin tercihlerini etkileyen bu faktörlerin belirlenmesinin siyasal pazarlama açısından ilgi çekici olmasının yanı sıra siyasi partilere de yol göstereceği düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In order for a political party to be in power in democratic countries, it is necessary to develop policies that may attract the majority of voters. It is known that a significant portion of the electorate in Turkey consists of young people. It is important to determine the demands and needs of this audience and to develop policies that will appeal to them. In this study, it is aimed to determine for what reasons university students prefer political parties. The study was carried out exclusively for university students studying at universities in Adana and a questionnaire was applied to 1219 people determined by sampling technique, which is one of the nonprobabilistic sample selection methods. The hidden reasons underlying voters' political party preferences were identified by applying Hidden Markov Analysis to the obtained data. The most important reasons that affect the preferences of university student voters are; It was determined that the image and charisma of the party leader, the projects and promises of the party, the strong and reliable party staff, and the political tendencies of the family and close friends. It is thought that determining these factors affecting the voters' preferences will be important for political parties as well as political marketing.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 29 Issue: 3
dc.subject Saklı Markov Modeli tr_TR
dc.subject Markov Zincirleri tr_TR
dc.subject Seçmen Davranışı tr_TR
dc.subject Hidden Markov Model tr_TR
dc.subject Makov Chains tr_TR
dc.subject Voter Behavior tr_TR
dc.title SAKLI MARKOV MODELİ KULLANILARAK SEÇMEN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ tr_TR
dc.title.alternative DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING VOTER PREFERENCES USING THE HIDDEN MARKOV MODEL tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account