DSpace Repository

2001 FİNANSAL KRİZİ, KURUMSAL YÖNETİM VE VEKALET MALİYETİ: İSO 500 FİRMALARINDAN BULGULAR

Show simple item record

dc.contributor.author Doruk, Omer Tugsal
dc.date.accessioned 2022-03-01T08:48:26Z
dc.date.available 2022-03-01T08:48:26Z
dc.date.issued 2021-03
dc.identifier.citation Doruk, Ö. T. (2021). 2001 FİNANSAL KRİZİ, KURUMSAL YÖNETİM VE VEKALET MALİYETİ: İSO 500 FİRMALARINDAN BULGULAR . Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 23 (1) , 107-121 . DOI: 10.31460/mbdd.788086 tr_TR
dc.identifier.issn 1302-258X
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3822
dc.identifier.uri https://doi.org/10.31460/mbdd.788086
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Vekalet maliyeti, finans literatüründe oldukça önemli bir yer tutan bir davranışsal kurumsal finans sorunu olma özelliğindedir. Vekalet maliyeti uluslararası literatürde sıkça tartışılmasına rağmen Türkiye eksenli literatür göreli olarak oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada 2001 finansal krizi öncesi, kriz esnasında ve kriz dönemlerinde vekalet maliyeti yabancı ortakları olan firmalar ile diğerleri arasında yatay kesit regresyon analizleri ve bu analizlere dayalı marjinal etkiler vasıtasıyla test edilmektedir. Elde edilen bulgular vekalet maliyeti açısından 2001 finansal krizi döneminde, kriz öncesi ve sonrasında iki firma grubu arasında önemli bir farklılaşma olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular farklı sağlamlık kontrollerinde bir değişiklik göstermemektedir. tr_TR
dc.description.abstract Agency cost is a behavioral corporate finance problem that has an important place in finance literature. While it is often discussed in the current literature, Turkey oriented relative literature is quite limited. In this study, the agency costs before, during, and in the post-2001 financial crisis era are examined between companies with foreign owners and others by using cross-section regression analyzes and marginal effects based on these analyzes. The obtained findings show that there is a significant difference between the two firm groups in terms of agency costs during the 2001 financial crisis, before and after the crisis. The findings obtained do not show any change in different robustness checks.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi = The World of Accounting Science / Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 23 Issue: 1
dc.subject Vekalet Maliyeti tr_TR
dc.subject ISO 500 Firmaları tr_TR
dc.subject 2001 Finansal Krizi tr_TR
dc.subject Agency Cost tr_TR
dc.subject 2001 Financial Crisis tr_TR
dc.subject ISO 500 Firms tr_TR
dc.title 2001 FİNANSAL KRİZİ, KURUMSAL YÖNETİM VE VEKALET MALİYETİ: İSO 500 FİRMALARINDAN BULGULAR tr_TR
dc.title.alternative 2001 FINANCIAL CRISIS, CORPORATE GOVERNANCE, AND THE AGENCY COST: EVIDENCE FROM ISO 500 FIRMS tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account