DSpace Repository

TÜRK KREDİ SİGORTASI SEKTÖRÜ HASAR-PRİM GELİŞİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Sahin, Arzu
dc.date.accessioned 2022-03-03T07:38:38Z
dc.date.available 2022-03-03T07:38:38Z
dc.date.issued 2021-08
dc.identifier.citation Şahin, A. (2021). TÜRK KREDİ SİGORTASI SEKTÖRÜ HASAR-PRİM GELİŞİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (38) , 245-275 . DOI: 10.14520/adyusbd.712865 tr_TR
dc.identifier.issn 1308-9196
dc.identifier.issn 1308-7363
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3829
dc.identifier.uri https://doi.org/10.14520/adyusbd.712865
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Ticari alacaklara güvence veren sigorta türü olan kredi sigortasının ticaret ve iktisadi büyümeye olan katkısı uluslararası ve ulusal yazında güncelliğini koruyan bir alandır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2001-2018 döneminde kredi sigortasının prim geliri ve hasar ödemelerinin gelişimi ve ekonomik büyüme göstergeleri ile ilişkileri korelasyon analizi ile incelenmiştir. Ekonomik büyümeyi; milli gelir ve ihracat büyüme oranları ile çek, senet ve banka kredisi şeklindeki borçların geri ödenmeme düzeyi temsil etmiştir. İncelenen dönemde küresel sektörel gelişmelere paralel olarak, Türkiye resmi ve özel kredi sigortası piyasasında prim gelirleri azalmış ve hasar ödemeleri artmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; analiz döneminde milli gelir ve ihracat artışı, kredi sigortası prim geliri büyümesi ile pozitif ve kredi sigortası hasar/prim oranı ile negatif ilişkilidir. Ayrıca prim gelirleri değişimi ile geri ödenmeme oranları negatif korelasyona sahiptir. Bu sonuçlar, kredi sigortası prim gelirlerinin artışının ve hasar oranları azalışının ekonomik genişleme dönemleri ile bağlantılı olduğuna işaret etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The contribution of credit insurance, which is the type of insurance that guarantees commercial receivables, to trade and economic growth, is an area that remains current in international and national literature. In this study, the development of credit insurance premium income and claim payments and their relationships with the economic growth indicators are investigated with correlation analysis over the period of the 2001-2018 in Turkey. National income and export growth rates and the non-repayment level of debts in the form of checks, bills and bank loans represent economic growth. In the analysis period, as consistent with the global sectoral developments, premium income decreased and claim payments increased in the Turkey's official and private credit insurance market. According to the results of the correlation analysis, growth in national income and export correlate positively with the premium growth but negatively with claim/premium ratio. Furthermore, changes in premiums have negative correlations with non-repayment rates. These results signal that increase of premium incomes and decrease of claim payments of credit insurance policies have connections with economic expansion periods.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Issue: 38
dc.subject Kredi Sigortası Pazarı tr_TR
dc.subject Ticari Kredi Sigortası tr_TR
dc.subject Hasar/Prim Oranı tr_TR
dc.subject Korelasyon Analizi tr_TR
dc.subject Credit Insurance Market tr_TR
dc.subject Trade Credit Insurance tr_TR
dc.subject Claim/Premium Ratio tr_TR
dc.subject Correlation Analysis tr_TR
dc.title TÜRK KREDİ SİGORTASI SEKTÖRÜ HASAR-PRİM GELİŞİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ tr_TR
dc.title.alternative TURKISH CREDIT INSURANCE SECTOR CLAIM-PREMIUM DEVELOPMENT AND ITS CORRELATION WITH ECONOMIC GROWTH tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account