DSpace Repository

Korumacı ve Düşmanca Cinsiyetçiliğin Kadınların Sözel ve Sayısal Performansı Üzerindeki Etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Enic, Deniz
dc.contributor.author Tosun, Leman Pinar
dc.date.accessioned 2022-03-09T08:38:02Z
dc.date.available 2022-03-09T08:38:02Z
dc.date.issued 2021-12
dc.identifier.citation Eniç D. , Tosun L. P. Korumacı ve Düşmanca Cinsiyetçiliğin Kadınların Sözel ve Sayısal Performansı Üzerindeki Etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2021; 13(Ek 1): 84-109. tr_TR
dc.identifier.issn 1309-0658
dc.identifier.issn 1309-0674
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3846
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18863/pgy.882122
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Çalışmada amaç, kadınların bilişsel performansları (BP) üzerinde korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğin (KC ve DC) etkilerini ve bu etkide rol oynayan değişkenleri incelemektir. KC ve DC’ye maruz kalmanın BP’ye etkisine dair üç farklı görüşten ikisinde (kalıpyargıların aktivasyonu ile istenmeyen düşünceler görüşleri), KC’ye maruz kalmanın BP’de düşüşe yol açacağı öngörülür ancak bunun nedeni olarak öne sürdükleri açıklamalar açısından bu görüşler birbirinden ayrılır. Üçüncü görüşte (öfke temelli tepki görüşü) ise DC’ye maruz kalmanın BP’yi yükselteceği öngörülür. Verisi Belçika’da kadın öğrencilerden toplanan önceki bir çalışmanın sonuçlarına göre, istenmeyen düşünceler görüşü geçerlidir (Dardanne, Dumont ve Bollier, 2007). Mevcut çalışma ise, bu sonuçların geçerliliğinin Türkiye bağlamında sınandığı iki deneyi içermektedir. Birinci deneyde 80, ikinci deneyde 159 kadın katılımcıdan veri toplanan araştırmanın her iki deneyinde de katılımcılar üç koşuldan birine (KC, DC ve Kontrol) atandı ve bu deneylerde BP, sözel ve sayısal testleriyle ölçüldü. İlk deneyde yer alan katılımcılar arasından DC koşulundakilerin sözel puanının KC koşulundakilerden yüksek olduğu görüldü. Cinsiyetçiliğe maruz kalmanın sözel puanla ilişkisinde cinsiyetçilikle özdeşleşme ve benlik saygısı değişkenlerinin düzenleyici rolü sınandı ancak anlamlı olmadığı görüldü. DC’nin bilişsel performansı artıracağına dair öngörü, sadece öfke-temelli tepki görüşünde var olduğundan, bu görüşü daha detaylı incelemek üzere, 2. deneyde katılımcıların öfke ve diğer duyguları da ölçüldü. Sözel puanının diğer iki koşula kıyasla DC koşulunda daha yüksek olduğu ve cinsiyetçiliğe maruz kalmanın sözel puanla ilişkisinde öfke duygusunun aracılık ettiği görüldü. tr_TR
dc.description.abstract The effects of benevolent and hostile sexism (BS and HS) on women's cognitive performance (CP), and the role of several variables in this effect were examined. There are different predictions about the effects of BS and HS on women’s CP: Both the “activation of stereotypes” and "mental intrusions” views predicted that the exposure to BS will lead to decrease in CP, but they rationalized it differently. “Anger-based reaction” view predicted that exposure to HS would increase CP. Previously; a study conducted in Belgium supported the mental intrusions view (Dardanne, Dumont & Bollier, 2007). The current study reported the results of two experiments in which the validity of the earlier results were re-tested in a Turkish context. Data were collected from 80 female in the first experiment and 159 female in the second one and participants were assigned to one of those conditions: BS, HS or Control in both of the experiments and verbal and quantitative tests were used for measuring CP. In the Experiment#1, verbal performance was higher in the HS condition than BS condition. This relationship was found to be moderated by neither gender identification nor self-esteem As the anger-based reaction view was the only one predicting a higher CP in the HS condition, the participants' anger and other emotions were measured in Experiment 2 to examine this view in more detail. Verbal performance was found to be higher in HS condition than the other conditions, and anger mediated the relationship between verbal performance and the exposure to HS.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar = Current Approaches in Psychiatry / Lut TAMAM tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 13 Issue: Ek 1
dc.subject Düşmanca cinsiyetçilik tr_TR
dc.subject korumacı cinsiyetçilik tr_TR
dc.subject sözel performans tr_TR
dc.subject sayısal performans tr_TR
dc.subject öfke tr_TR
dc.subject Hostile sexims tr_TR
dc.subject benevolent sexism tr_TR
dc.subject verbal performance tr_TR
dc.subject quantitative performance tr_TR
dc.subject anger tr_TR
dc.title Korumacı ve Düşmanca Cinsiyetçiliğin Kadınların Sözel ve Sayısal Performansı Üzerindeki Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effects of Benevolent and Hostile Sexism on Women's Verbal and Quantitative Performance tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account