DSpace Repository

Yüksek ısı akılı hareketli bir plakadan olan ısı transferine nanoakışkanların ve çarpan jetlerin müşterek etkisinin sayısal incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kilic, Mustafa
dc.contributor.author Gokcek, Murat
dc.date.accessioned 2022-03-22T06:29:18Z
dc.date.available 2022-03-22T06:29:18Z
dc.date.issued 2021-01
dc.identifier.citation Kılıç, M. & Gökçek, M. (2021). Yüksek ısı akılı hareketli bir plakadan olan ısı transferine nanoakışkanların ve çarpan jetlerin müşterek etkisinin sayısal incelenmesi . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 373-379 . DOI: 10.28948/ngumuh.748791 tr_TR
dc.identifier.issn 2564-6605
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3858
dc.identifier.uri https://doi.org/10.28948/ngumuh.748791
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Gelişen teknoloji endüstriyel cihazlar üzerindeki ısıl yükler gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu ısıl yüklerin cihazlara vereceği tahribatı engellemek için ısı transferinin artırılması çözülmesi gereken önemli bir problem haline gelmiştir. Bu çalışmada; üzerinde yüksek ısı akısı olan hareketli bir plakadan olan ısı transferinin, nanoakışkanlar ve çarpan jet kullanılarak iyileştirilmesinin sayısal incelemesini hedeflemiştir. Farklı nanoakışkan giriş hızları için hesaplanan Reynolds sayılarının (Re=8000, 16000, 24000, 32000), farklı nanoakışkan hacim oranları (ϕ=0,5, 1,0, 1,5, 2,0), farklı nanoakışkan parçacık çaplarının (Dp= 10, 20, 30, 40 nm) ve farklı plaka hızlarının (Vplaka= 0, 0,5, 1, 2m/s) ısı transferine etkisi sayısal olarak çalışılmıştır. Tüm parametreler için temel akışkan olarak Al2O3-H2O nanoakışkanı kullanılmıştır. Sayısal çalışmada PHOENICS hesaplamalı akışkanlar dinamiği programının k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Reynolds sayısı Re=8000-32000 aralığında arttırıldığında Nuort değerinde %54,9 artış olduğu tespit edilmiştir. Nanoakışkan hacimsel oranı ϕ=0,5-2,0 aralığında arttırıldığında ortalama Nusselt sayısında % 2,5’lik bir artış olduğu belirlenmiştir. Nanoakışkan parçacık çapı Dp= 40-10 nm aralığında azaltıldığında ortalama Nusselt sayısında % 9,1’lik bir artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Farklı plaka hızlarında ise ortalama Nusselt sayısının genel olarak arttığı belirlenmiştir. Bu artışın; plaka hızı ve akışkan hızının ters yönde olduğu bölgede, aynı olduğu bölgeye göre daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Vplaka= 0-2 m/s aralığında Nuort değerindeki artışın %40,9 olarak meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca sayısal model sonuçları, literatürdeki deneysel sonuçlarla da doğrulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Besides technological developments heat loads on industrial systems are also increasing. So increasing rate of heat transfer to prevent demolition of the systems by high heat flux is a significant problem to solve. In this study, enhancement of heat transfer from a moving high heat flux surface with nanofluids and impinging jets was studied numerically. Effects of different Reynolds number for different fluid velocities (Re=8000, 16000, 24000, 32000), different volume ratio of nanofluids (ϕ=0.5, 1.0, 1.5, 2.0), different particle diameter of nanofluids (Dp= 10, 20, 30, 40 nm) and different plate velocities (Vplate= 0, 0.5, 1, 2m/s) on heat transfer were investigated. Al2O3-H2O is used as a base fluid for all parameter. k-ε turbulence model of PHOENICS CFD program was used for numerical analysis. As a result; increasing Re number from Re=8000 to Re=32000 causes an increase of 54.9% on Nuavg, increasing nanofluid volume ratio from ϕ=0.5 to ϕ=2.0 causes an increase of 2.5% on Nuavg, decreasing nanofluid particle diameter from Dp=40 nm to Dp=10 nm causes an increase of 9.1% on Nuavg. It was also determined that increasing plate velocity causes an increase on Nuavg. This increase can be assigned at the region of fluid velocity and plate velocities were at the same direction according to the opposite direction. Increasing plate velocity from Vplate=0 m/s to Vplate=2 m/s causes and increase of 40.9% on Nuavg. Additionally, numerical results were also verified with some experimental results in literature.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi = Nigde Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 10 Issue: 1
dc.subject Çarpan jet tr_TR
dc.subject Hareketli plaka tr_TR
dc.subject Isı transferi tr_TR
dc.subject Nanoakışkan tr_TR
dc.subject Impinging jet tr_TR
dc.subject Moving plate tr_TR
dc.subject Heat transfer tr_TR
dc.subject Nanofluid tr_TR
dc.title Yüksek ısı akılı hareketli bir plakadan olan ısı transferine nanoakışkanların ve çarpan jetlerin müşterek etkisinin sayısal incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Numerical investigation of combined effect of nanofluid and impinging jet on heat transfer from a high heat flux moving surface tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account