DSpace Repository

Multi Response Optimization of Friction Stir Spot Welding Process Using Taguchi Based Grey Relational Analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Er, Onur
dc.contributor.author Kulekci, Mustafa Kemal
dc.contributor.author Esme, Ugur
dc.contributor.author Boga, Cem
dc.date.accessioned 2022-03-28T11:18:26Z
dc.date.available 2022-03-28T11:18:26Z
dc.date.issued 2021-08
dc.identifier.citation Er, O. , Külekci, M. K. , Eşme, U. & Boğa, C. (2021). Multi Response Optimization of Friction Stir Spot Welding Process . Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 421-432 . DOI: 10.21605/cukurovaumfd.982797 tr_TR
dc.identifier.issn 2757-9255
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3873
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21605/cukurovaumfd.982797
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Friction stir spot welding (FSSW) is a solid state welding method mainly used to join non-ferrous metals and their alloys. When opposed to other welding processes, FSSW has the benefits of being pollution-free and having no filler material. In this study an attempt was made for multi response optimization of friction stir spot welded EN AW 5005 aluminum alloy using Taguchi method and Grey relational analysis (GRA). Pin height (h, mm), tool rotation (S, rpm), and welding time (t, s) were used as input parameters while tensile shear strength (TSS, MPa) and joint efficiency (JE, %) were used as multi response parameters. Therefore, Taguchi’s L8 orthogonal design matrix was used in order to plan the experiments. GRA was then applied to determine the optimum condition which gives the higher grey relational degree. Analysis of Variance method (ANOVA) was also carried out in order to show the most significant parameter. Finally, confirmation test was applied to confirm the results and determine the improvement in grey relational grade throughout this method. The best results were obtained with parameters such as 2.6 mm pin height, 1500 rpm tool rotation and 10 s welding time with 122.16 MPa TSS and 111.05 JE. A significant improvement of 0.310 was obtained in the optimal parameter in grey relation grade. tr_TR
dc.description.abstract Sürtünme karıştırma nokta kaynağı (SKNK), esasen demir dışı metalleri ve alaşımlarını birleştirmek için kullanılan katı hal kaynak yöntemidir. Diğer kaynak işlemlerinin aksine SKNK, kirlilikten arındırma ve dolgu malzemesine sahip olmama avantajlarına sahiptir. Bu çalışmada, Taguchi yöntemi ve Gri ilişkisel analiz (GİA) kullanılarak sürtünme karıştırma noktası kaynaklı EN AW 5005 alüminyum alaşımının çoklu yanıt optimizasyonu için bir girişimde bulunulmuştur. Girdi parametreleri olarak pim yüksekliği (h, mm), takım dönüşü (S, rpm) ve kaynak süresi (t, s) kullanılırken, çoklu yanıt olarak çekme kesme dayanımı (ÇKD, MPa) ve bağlantı performansı (% BP) kullanılmıştır. Bu nedenle, deneyleri planlamak amacıyla Taguchi’nin L8 ortogonal tasarım matrisi kullanılmıştır. Daha sonra daha yüksek gri ilişkisel dereceyi veren optimum koşulu belirlemek için gri ilişkisel analiz uygulanmıştır. En önemli parametrenin gösterilmesi için Varyans Analizi (ANOVA) yöntemi de yapılmıştır. Son olarak, sonuçları doğrulamak ve bu yöntem boyunca gri ilişkisel derecedeki gelişmeyi belirlemek için doğrulama testi uygulanmıştır. 122,16 MPa çekme kesme dayanımı ve 111,05 bağlantı verimi ile en iyi sonuçlar, 2,6 mm pim yüksekliği, 1500 rpm takım dönüşü ve 10 s kaynak süresi gibi parametrelerde elde edilmiştir. Gri ilişki derecesinde optimal parametrede, 0,310’luk önemli bir iyileşme elde edildi.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi = Cukurova University Journal of the Faculty of Engineering / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2021;Volume: 36 Issue: 2
dc.subject Friction stir spot welding tr_TR
dc.subject Aluminum alloy tr_TR
dc.subject Taguchi method tr_TR
dc.subject Grey relational analysis tr_TR
dc.subject Sürtünme karıştırma nokta kaynağı tr_TR
dc.subject Alüminyum alaşımı tr_TR
dc.subject Taguchi yöntemi tr_TR
dc.subject Gri ilişkisel analiz tr_TR
dc.title Multi Response Optimization of Friction Stir Spot Welding Process Using Taguchi Based Grey Relational Analysis tr_TR
dc.title.alternative Taguchi Tabanlı Gri İlişkisel Analiz Kullanılarak Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak İşleminin Çoklu Yanıt Optimizasyonu tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account