DSpace Repository

Alternatif Yakıt Olarak Lignoselülozik Etanol Üretimi: İplikhane Pamuk Telefleri Üzerine Bir Çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Abdulvahitoglu, Asli
dc.date.accessioned 2022-04-04T08:25:56Z
dc.date.available 2022-04-04T08:25:56Z
dc.date.issued 2019-07
dc.identifier.citation Abdulvahitoğlu, A. (2019). Alternatif Yakıt Olarak Lignoselülozik Etanol Üretimi: İplikhane Pamuk Telefleri Üzerine Bir Çalışma . Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 35-44 . DOI: 10.21605/cukurovaummfd.608943 tr_TR
dc.identifier.issn 2757-9255
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3891
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.608943
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Enerji talebi, teknolojinin ve sanayinin gelişmesine paralel olarak her geçen gün artmakta, diğer taraftan en eski ve en çok kullanılan enerji kaynağı olan fosil yakıtlar artan enerji ihtiyacı ile birlikte hızla tükenmektedir. Aynı zamanda hava kirliliği, sera gazı etkisi ve küresel ısınmadan dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmaktadır. Lignoselülozik biyokütle bu yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Etanol, lignoselülozik biyokütleden üretilebilir. Etanolün hammadde kaynağı olarak sadece yiyecek maddeleri ile çevresel öneme haiz olan ormanları kullanmayıp, tarımsal veya endüstriyel tarım atıklarından da elde edilebildiği için önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada iplikhane pamuk telefleri kullanılarak sırası ile önhazırlık, piroliz, enzimatik hidroliz ve fermantasyon işlemleri yapılmıştır ve yaklaşık %18,75 alkol dönüşüm oranı belirlenmiştir. Pamuk liflerinden 1000 g için ortalama 60,22 g etil alkol elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Energy increases day by day in parallel with the development of technology and industry, on the other hand, the oldest and the most widely used energy source fossil fuels, are depleted rapidly by this demand. At the same time, the use of renewable energy sources is a priority for air pollution, greenhouse gas and global warming effect. Lignocellulosic biomass is one of these renewable energy sources. Ethanol can be produced from lignocellulosic biomass. As a source of raw materials, it is important not only to use forests that have ecological significance with foodstuffs but also for agriculture or industrial wastes. For this reason, in this study, the cotton yarn waste was used as raw material. Pyrolysis, enzymatic hydrolysis and fermentation were applied and ethyl alcohol was obtained and approximately 18,75% alcohol conversion rate was determined. It was concluded that 60.22 grams of ethyl alcohol could be obtained for 1000 grams of cotton fibres.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi = Cukurova University Journal of the Faculty of Engineering / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2019;Volume: 34 Issue: 2
dc.subject Etanol tr_TR
dc.subject Enzimatik hidroliz tr_TR
dc.subject Lignoselüloz tr_TR
dc.subject Ethanol tr_TR
dc.subject Enzymatic hydrolysis tr_TR
dc.subject Lignocellulose tr_TR
dc.title Alternatif Yakıt Olarak Lignoselülozik Etanol Üretimi: İplikhane Pamuk Telefleri Üzerine Bir Çalışma tr_TR
dc.title.alternative Production of Lignocellulosic Ethanol as an Alternative Fuel: A Study on Cotton Yarn Wastes tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account