DSpace Repository

FİNANSAL AÇIKLIĞIN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author Boga, Semra
dc.date.accessioned 2022-04-05T08:43:11Z
dc.date.available 2022-04-05T08:43:11Z
dc.date.issued 2020-03
dc.identifier.citation Boğa, S. (2020). FİNANSAL AÇIKLIĞIN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 41-56 . DOI: 10.30692/sisad.689946 tr_TR
dc.identifier.issn 2587-2621
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3895
dc.identifier.uri https://doi.org/10.30692/sisad.689946
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı finansal açıklığın Türkiye'de gelir eşitsizliği nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak 1990-2016 dönemlerini kapsayan yıllık Gelir Payı, Finansal Açıklık, Enflasyon, Kamu Harcamaları ve Kişi Başına Düşen GSYH verileri zaman serileri analiz teknikleriyle incelenmiştir. Makroekonomik değişkenlerin durağanlık analizleri esnasında KPSS (1992) durağanlık testi ve Perron (1989) kırılmalı birim kök testinden faydalanılmıştır. Bulgular, finansal açıklık ile gelir eşitsizliği arasında güçlü bir istatistiksel ilişki olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Analiz sonuçları, finansal açıklıktan en olumsuz etkilenen grubun en düşük gelire sahip %50'lik grup olduğunu göstermiştir. Finansal açıklık benzer şekilde orta gelire sahip %40'lık grubun da gelirden daha az pay almasına neden olmaktadır. Finansal açıklıktaki artış sadece en yüksek gelire sahip %10'luk grubun toplam gelirden aldığı payı artırmaktadır. Çalışmanın sonuçları, finansal entegrasyonu sadece yalıtılmış bir politika hedefi olarak değil, toplumun tüm kesimlerinin finansal piyasalara erişimine katkı sağlayacak daha geniş bir reform paketinin ve destekleyici makroekonomik politikaların bir parçası olarak görmenin önemini göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study is to elucidate how financial openness affects income inequality in Turkey. Annual data on Income Share, Financial Openness, Inflation, Public Expenditures and GDP Per Capita covering the 1990-2016 period were analyzed using time series techniques. Stationarity analysis of these macroeconomic variables was assessed using KPSS (1992) stationarity test and Perron (1989) unit root test with break. These statistical findings provide strong evidence of a relationship between financial openness and income inequality. Additionally, the analysis reveal that the negative impact of financial openness primarily on those in the bottom 50% of income share. Similarly, financial openness causes the 40% middle-income group to receive a smaller share of total income. Increasing financial openness only positively increases the income share of those in the top 10% income group. The results of the study demonstrate the importance of the impact of financial integration not only as an isolated policy objective, but also as a key component of a broader reform package, that provides all segments of society greater access to financial markets.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi = Journal of Strategic and Social Researches / Mehmet Ali KARAMAN tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 4 Issue: 1
dc.subject Finansal Açıklık tr_TR
dc.subject Gelir Eşitsizliği tr_TR
dc.subject Sermaye Hesabı Açıklığı tr_TR
dc.subject Zaman Serisi Analizi tr_TR
dc.subject Financial Openness tr_TR
dc.subject Capital Account Openness tr_TR
dc.subject Income Inequality tr_TR
dc.subject Unit Root Test with Break tr_TR
dc.subject Time Series tr_TR
dc.title FİNANSAL AÇIKLIĞIN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ tr_TR
dc.title.alternative The Impact of Financial Openness on Income Inequality: A Times Series Analysis for Turkey tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account