DSpace Repository

Browsing Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği by Title

Browsing Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği by Title

Sort by: Order: Results:

 • Turhan, Evren (JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING / POLISH SOCIETY ECOLOGICAL ENGINEERING, 2021-05)
  Recently, Artificial Neural Network (ANN) methods, which have been successfully applied in many fields, have been considered for a large number of reliable streamflow estimation and modeling studies for the design and ...
 • Katanalp, Burak Yigit; Nennioglu, Ahmet Kemal; Ozinal, Yagmur; Eren, Ezgi; Yildirim, Zeynel Baran (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019-12)
  Limited public awareness and insufficient parking spaces result in the conscious or unconscious occupation of disabled parking by other drivers. According to the law on traffic penalties, violation of disabled parking is ...
 • Basaran, Bogachan; Kalkan, Ilker; Beycioglu, Ahmet; Kasprzyk, Izabela (POLYMERS / MDPI, 2022-05)
  The present study is a detailed literal survey on the bond behavior of FRP (Fiber Reinforced Polymer) reinforcing bars embedded in concrete. There is an urgent need for the accurate assessment of the parameters affecting ...
 • Keles, Abdullah Emre; Kaya Keles, Mumine (El-Cezerî Journal of Science and Engineering / Selami ŞAŞMAZ, 2018)
  Günümüzde, farklı sektör alanlarındaki birçok disiplini destekleyecek çeşitli teknolojiler mevcuttur. Busektörlerden birisi de bilgi teknolojileri kullanımı konusunda diğer sektörlere göre geride görünen ama sonzamanlarda ...
 • Turhan, Evren; Duyan Culha, Buse; Degerli, Serin (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi = Journal of Natural Hazards and Environment / Artvin Çoruh Üniversitesi, 2022-01)
  Kuraklıkların süreleri ve şiddetlerine bağlı olarak ortaya çıkan etkileri nedeni ile kuraklık uzun süredir öncelikli konular arasında yer almaktadır. Hidrolojik kuraklık iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan doğada ...
 • Ozmen-Cagatay, Hatice; Turhan, Evren; Kocaman, Selahattin (OCEAN ENGINEERING / PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2022-01)
  The present study aims to investigate the effect of various fluids on dam-break flow propagation in a rectangular and horizontal channel under dry bed conditions. Laboratory experiments were carried out to produce dam break ...
 • Bagriacik, Baki; Ok, Bahadir; Kahiyah, Mustafa Tahseen Mohamed Ali (SOILS AND ROCKS / BRAZILIAN SOCIETY SOIL MECHANICS & GEOTECHNICAL ENGINEERING, 2021-06)
  Recently, the demand for environmentally friendly products has been increasing worldwide. In this study, the improvement of cohesive soil with a biopolymer material (Guar Gum), which is a type of additive and organic, ...
 • Bagriacik, Baki; Beycioglu, Ahmet; Topolinski, Szymon; Akmaz, Emre; Sert, Sedat; Guner, Esra Deniz (FRONTIERS OF STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING / HIGHER EDUCATION PRESS, 2021-06)
  This study investigates the use of glass fiber-reinforced polyester (GRP) pipe powder (PP) for improving the bearing capacity of sandy soils. After a series of direct share tests, the optimum PP addition for improving the ...
 • Gokalp, Islam; Ozinal, Yagmur; Uz, Volkan Emre (Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018)
  Bitkisel yemeklik yağlar, insanların temel besin öğesinden birisini oluşturmaktadır. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada insan nüfusu her geçen gün artmakta ve bu daha fazla temel besin malzemesine gereksinim duyan insan ...
 • Katanalp, Burak Yigit; Yildirim, Zeynel Baran; Karacasu, Murat; Ibrikci, Turgay (Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / Süleyman Demirel Üniversitesi, 2019-09)
  Bu çalışmada atık kömür katkılı modifiye bitüm kullanılarak Marshall tasarımı ile hazırlanmış asfalt betonu numunelerinin performans karakteristikleri deneysel tasarım yöntemlerinden Merkezi Kompozit Tasarım (MKT) ve Geri ...
 • Gokalp, Islam; Yildiz, Ali Ugur; Eren, Muhammed Burak; Uz, Volkan Emre (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi = Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2019-12)
  Artan dünya nüfusu ve gelişen teknoloji ile birlikte önemli miktarda evsel/endüstriyel atık ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi de gelişen ve büyüyen otomotiv sektörüne paralel olarak ortaya çıkan atık motor yağlarıdır ...
 • Yildirim, Zeynel Baran; Karacasu, Murat; Okur, Derviş Volkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi / Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2018)
  Gelişen teknoloji ile birlikte doğaya bırakılan endüstriyel atıklardaki artış hem çevreye hem de insansağlığına ciddi zararlar vermektedir. Atık malzemelerin miktarları her geçen gün artmaktadır vedepolanacağı alanlar ...
 • Canbulat, Murat; Beycioglu, Ahmet; Morova, Nihat; Cetin, Suna; Cetin, Hatice Merve; Gundogan, Huseyin (Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi = Duzce University Journal of Science and Technology / Düzce Üniversitesi, 2022-04)
  Bu çalışmada ferrokrom tesislerinde kromit cevherinin zenginleştirilmesi sürecinde ortaya çıkan atık olivin malzemesinin esnek üstyapılarda filler olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. İlk aşamada geleneksel kırmataş ...
 • Gursoy, Gokhan; Keles, Abdullah Emre (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2015-03)
  Artan rekabet koşulları ile birlikte yönetim sistemleri önem kazanmış ve yönetim araçları üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Stratejik yönetim anlayışı işletmelerin, hatta kurumların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Stratejik ...
 • Demiralp, Merve; Beycioglu, Ahmet; Urunveren, Huseyin; Koksal, Fuat; Anadut, Huseyin Okan (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi = Cukurova University Journal of the Faculty of Engineering / Çukurova Üniversitesi, 2021-05)
  Beton, farklı özelliklerdeki malzemelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan kompozit bir mühendislik malzemesidir. Bu kompoziti oluşturan her bileşenin fiziksel ve mekanik performans açısından önemli düzeyde etkileri ...
 • Turhan, Evren; Degerli, Serin; Duyan Culha, Buse (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi = The Black Sea Journal of Sciences / Giresun Üniversitesi, 2021-12)
  Taşkınların neden olabileceği tahribatın önlenebilmesi için çeşitli tekerrür periyotlarına bağlı olarak debilerin tahmin edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Ceyhan Nehri üzerinde yer alan 2004 ve 2020 nolu ...
 • Cuma, Yavuz Cetin; Calim, Faruk Firat (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi / Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2019-12)
  Bu çalışmada daire eksenli çubukların serbest titreşimini etkileyen faktörler incelenmiştir. Daire eksenli çubukların serbest titreşimini idare eden diferansiyel denklemler Timoshenko kiriş teorisi kullanılarak elde ...
 • Keles, Abdullah Emre; Onen, Ecem; Gorecki, Jaroslaw (SUSTAINABILITY / MDPI, 2022-10)
  The building sector is the world's most significant energy consumer. In addition to that, water consumption and increased waste are some of the most significant issues. Owing to the need to find a solution to this problem, ...
 • Ok, Bahadir; Sarici, Talha; Unverdi, Murteda; Colakoglu, Huseyin (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi = The Black Sea Journal of Sciences / Giresun Üniversitesi, 2021-12)
  Tabakalı zeminlerin nihai taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik birçok teorik yaklaşım ortaya konulsa da zeminlerin karmaşık yapılarını basitleştirmek için yapılan kabuller özellikle tabakalı zeminlerin taşıma ...
 • Ozinal, Yagmur; Uz, Volkan Emre (Politeknik Dergisi / Gazi Üniversitesi, 2021-03)
  Ulaşım sistemi içerisindeki trafik akımının güvenli ve etkin biçimde işlemesi üzerinde büyük rolü bulunan kavşaklar, faaliyet alanı, geometrik özellikleri ve denetim şekillerine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account