DSpace Repository

Browsing International Trade and Finance / Uluslararası Ticaret ve Finans by Author "Ozseven, Mustafa"

Browsing International Trade and Finance / Uluslararası Ticaret ve Finans by Author "Ozseven, Mustafa"

Sort by: Order: Results:

 • Ozseven, Mustafa (Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Kafkas University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (KAUJEASF) / Kafkas Üniversitesi, 2020-06)
  Bu çalışma, Mintzberg’ün (1980) tanımladığı bürokrasi türleri ile Lawrence ve Lorsch’un (1967) açıkladığı örgütsel yapı unsurları arasındaki ilişkiyi çağdaş üretim tekniklerine sahip bir işletmede yapılan örnek olay ...
 • Ozseven, Mustafa (Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi = International Journal of Management Economics and Business / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2020-06)
  Bu çalışmada, güç dengesizliğinin karşılıklı bağımlılığın yönetimine nasıl bir etkide bulunduğu gösterilmek istenmiştir. Bu etki, Türk yassı çelik sektörü ile beyaz eşya sektörü ve çelik boru sektörü arasındaki karşılıklı ...
 • Ozpinar, Cagatay; Ozseven, Mustafa (Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Academic Review of Economics and Administrative Sciences / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2022-07)
  This study has been carried out to reveal what kinds of mechanisms have been used in the management of institutional complexity in the Turkish electricity sector where multiple institutional logics have been effective since ...
 • Ozseven, Mustafa (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışma, Adana mobilyacılık sektöründe yaşanan örgütsel form değişimini kurumsal mantık ve komünite ekolojisi perspektiflerince geliştirilen argümanlar çerçevesinde ortaya koymak istemektedir. Çalışmada, özellikle, ...
 • Ozseven, Mustafa; Danisman, Ali; Suha Bingol, Ali (ODTÜ Gelişme Dergisi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. ...
 • Ozseven, Mustafa; Danisman, Ali (ODTÜ Gelişme Dergisi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışma, Türkiye'de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi ...
 • Ozseven, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi = Dokuz Eylül University Faculty of Business Journal / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışma bir yanıyla Türk tekstil sanayiinde yaşanan dönüşüm kurumsal mantık perspektifinden araştırmayı öte yandan da kurumsal mantıkların içselleştirilmesi, stratejik pratikler ve örgütsel performans arasındaki ilişkiyi ...
 • Ozseven, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışma, kurumsal tözlerin Türk sosyal güvenlik alanında hayata geçirilen uygulamaların şekillenmesinde nasıl bir rol oynadığını açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özellikle, uygulamaların gelişim dinamiklerine ...
 • Koklu, Yalcin; Ozseven, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi = Dokuz Eylül University Faculty of Business Journal / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2022-02)
  This study aims to find out which international franchising mode has been selected depending on the different formalization levels of franchising contracts as well as the level of relationship between the main company and ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account