DSpace Repository

Browsing Political Sciences and Public Administration / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü by Title

Browsing Political Sciences and Public Administration / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü by Title

Sort by: Order: Results:

 • Demir, Bahadir (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bir hukuki işlem kural olarak sadece o hukuki işlemi yapan kimseler hakkında hüküm doğurur. Buna karşın, ekonomik hayatın büyük bir gelişme göstermesi, uzmanlığın önem kazanması, milletlerarası ilişkilerin artması, kişilerin ...
 • Ekin Erkan, Nihal; Aksu Cam, Cigdem; Arslan Tac, Zeynep (İDEALKENT / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2020-04)
  Bu makalede bilim insanlarının bilgi üretim sürecinde kullandıkları kavramların yeri ve önemi, bir bilim insanı olarak Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin kavramlarla olan ilişkisi üzerinden ele alınmıştır. Kavramlar, sosyal ...
 • Arioglu, Emrah; Kaya, Pinar Arioglu (BORSA ISTANBUL REVIEW / ELSEVIER SCIENCE BV, 2015-06)
  In this study, we investigate director busyness and advising for firms quoted at Borsa Istanbul. We show that firms prefer not to appoint directors with multiple directorships and superior advising skills to monitoring ...
 • Ozel, Kadir Can (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / Türkiye Adalet Akademisi, 2018-01)
  Çalışmada, ilk olarak etik ve meslek etiği kavramları, ardından etik - hukuk arasındaki ilişki ve bir meslek etiği olarak hukukçu etiği kavramı ele alınmıştır. Böylece, etik ilkeler ile hukuk kuralları arasındaki benzerlikler ...
 • Aksu Cam, Cigdem (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2021-01)
  The paper aims at analysing the transformation of the housing policy in Turkey after the 1999 earthquake by identifying three dimensions: institutional basis, implementation phase, and the discourse. The study thus attempts ...
 • Duman, Levent (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2019-03)
  Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde farklı biçimler alabilen, gerçekleştiği zamanın koşullarına göre şekillenen uluslaşma süreçleri Siyaset Biliminde oldukça sık çalışılan konular arasında yer almaktadır. Sovyetler ...
 • Aksu Cam, Cigdem (İdeal Kent © Kent Araştırmaları Dergisi = Journal of Urban Studies / İdeal Kent Yayınları, 2020-04)
  Bu makale, merkezi bir kamu politikasına kentsel siyaset dinamiklerinin ve aktörlerinin nasıl tepki verdiği ve uyum sağladığı sorusundan hareketle, 2000 sonrası Türkiye konut politikasının odağında bulunan kentsel dönüşüm ...
 • Savaskan, Osman; Aksu Cam, Cigdem (Memleket Siyaset Yönetim / Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği, 2019-12)
  Bu makale, Türkiye’de 2000 sonrası artan kentsel siyaset çalışmalarını gelişmiş ve geç sanayileşmiş ülkelerle ilgili uluslararası literatürü göz önünde bulundurarak, iki ana yaklaşım temelinde analiz etmektedir. Türkiye’deki ...
 • Ozel, Kadir Can (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019)
  Koruma tedbirleri ceza muhakemesi hukukunda önemli bir yere sahiptir. Çalışmada, bir koruma tedbiri olan ve suçluların - suç delillerinin ele geçirilmesini sağlayan arama işlemi incelenmiştir. Bu bağlamda öğretideki ...
 • Duman, Levent (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi = MANAS Journal of Social Studies / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2020-10)
  2012 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun kapsamında 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulurken bu illerde mevcut ilçelere ilave olarak 26 yeni ilçe kurulmuştur. Büyükşehir belediyesi kurulan illerden biri olan Hatay’da, ...
 • Duman, Levent (Alternatif Politika, 2018)
  Haritalar, günlük hayatın pek çok alanında olduğu gibi siyasette de sıklıkla kullanılan araçlardır. Belirlenen konuların gündeme taşınması, ortaya konulan tezlerin desteklenmesi gibi siyasette çeşitli alanlarda kullanılabilen ...
 • Cirkin, Furkan (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / Anadolu Üniversitesi, 2019-12)
  Türkiye’de parlamento seçimlerinde 1961’den beri d’Hondt sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca parlamento seçimlerinde ulusal düzeyde uygulanan yüzde onluk seçim barajı mevcuttur. Ülkemizde uygulanan barajlı d’Hondt sistemi, ...
 • Taner, Selda (Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Türkiye Barolar Birliği, 2018)
  Dava sayısının gün geçtikçe artması ve üst mahkemeler önüne gelen dava dosyalarında kararların gecikmesi ve yargılama-nın makul sürede yapılmasının sağlanabilmesi yönündeki sebepler gerekçe gösterilerek iki dereceli adli ...
 • Aksu Cam, Cigdem; Uygur, Ezgi (Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = The Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences / Aksaray Üniversitesi, 2018-12)
  Türkiye’de konut üretimi dönemler ve konut sunum biçimleri kavramsallaştırması üzerinden değerlendirildiğinde 2000’li yıllara kadar “gecekondu” tarzı konut sunum biçiminin özellikle büyük kentlere damga vurduğu görülür. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account