DSpace Repository

Rectorate / Rektörlük

Rectorate / Rektörlük

Recent Submissions

 • Gultekin, Bunyamin (Türkiye Film Araştırmaları Dergisi = Journal of Turkish Film Studies / Türkiye Film Araştırmaları Derneği, 2021-05)
  Medya, toplumsal yapıyı dolaylı veya doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Sunduğu içeriklerle, kültürün inşası ve yeniden üretimini sağlayan medya, bunları nesilden nesile aktarımıyla önemli bir işlevi yerine getirir. Bu ...
 • Somuncu, Burak; Temel, Mustafa (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2020-11)
  Haberleşme insanların temel ihtiyaçları arasında yer almakta ve bu haberleşme ihtiyacı çeşitli araçlar vasıtasıyla karşılanmaktadır. Modern zamanda bireyler, habere erişim sürecinde medyayı temel başvuru kaynağı olarak ...
 • Mogul, Selcuk (Türkbilig / Hacettepe Üniversitesi, 2019-12)
  Türkçe öğretimi alanında sözlük çalışmaları hem tarihsel boyutta hem bilimsel çalışma boyutunda bulunmakta ve farklı yönleriyle kullanılmaktadır. Özellikle çok dilli sözlüklerin alanda etkinliği görülmektedir. Divan-ü ...
 • Gurel, Zeki; Gerek, Hilal Gulben (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi = RumeliDE Journal of Language and Literature Studies / Yakup YILMAZ, 2021-12)
  Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuduğunu anlama başarısı üzerinde kavram haritalarının etkisinin araştırıldığı bu çalışmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim ...
 • Kurt, Volkan (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi = RumeliDE Journal of Language and Literature Studies / Yakup YILMAZ, 2021-09)
  Yabancı dil olarak Türkçenin iş dili bağlamında öğretimine giderek artan bir talep vardır. Başta ticari saha olmak üzere çeşitli iş kollarında Türkçeyi öğrenmek isteyen profesyonellerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. İş ...
 • Karatas, Ahmet (Türk Kütüphaneciliği = The Journal of Turkish Librarianship / Türk Kütüphaneciler Derneği, 2020-06)
  Berin U. Yurdadoğ’un vefatı nedeniyle kaleme alınan anı mektubunda Hocamız, insani ve mesleki yönleriyle anılmaktadır.
 • Cekici, Yunus Emre (Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi = Gaziantep University Journal of Educational Sciences (GAUN-JES) / Gaziantep Üniversitesi, 2018-03)
  Yazma, karmaşık bir eylemdir. Öğrenicilerin yazma becerisini geliştirmek için, onları farklı yazma grevleriyle karşılaştırmak gerekir. Özellikle ders kitapları, yazma görevleri bağlamında çeşitlilik taşımalıdır. Bu çalışmanın ...
 • Karatas, Ahmet (Türk Kütüphaneciliği = The Journal of Turkish Librarianship / Türk Kütüphaneciler Derneği, 2020-03)
  Necmeddin Sefercioğlu’nun vefatı nedeniyle kaleme alınan anı mektubunda Hocamız, insani ve mesleki yönleriyle anılmaktadır.
 • Mert, Mehmet Erman (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi = Cukurova University Journal of the Faculty of Engineering / Çukurova Üniversitesi, 2021-09)
  Oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazosin (HMX) askeri ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan nitramin türevi bir patlayıcıdır. HMX ve benzeri özelliklere sahip patlayıcılar için duyarlılık önemli bir ...
 • Cemek, Kardelen; Ünal, Betül; Zenger, Okan; Baydemir Peşint, Gözde (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-12)
  Patojenlerin tespiti ve miktar analizi, özellikle gıda güvenliği ve sağlık uygulamalarında kilit nokta haline gelmiştir. Bu mikroorganizmaların tespiti ve analizi için kullanılan ELISA ve PCR gibi geleneksel yöntemler ...
 • Donmez, Omer; Gunes, Mustafa; Erol, Ayse; Cokduygulular, Erman (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-12)
  In this study, optical properties of Chrome (Cr) and Manganese (Mn) containing GaMnCrAs epilayer are investigated using temperature dependent photoconductivity (PC) technique. Alloy composition is determined with secondary ...
 • Asadi, Davood; Ahmadi, Karim; Nabavi-Chashmi, Sayed-yaser; Tutsoy, Onder (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-12)
  The multi-rotor unmanned aerial vehicles (UAVs) are being increasingly applied in both military and civil applications. Motor fault or failure is a common type of fault on multi-rotors, which might take place during mission ...
 • Aysu, Asuman; Say, Nuriye (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-12)
  Kentlerin gelişim süreçlerinde doğal ve kültürel peyzajların kontrolsüz kullanımı, peyzaj öğelerinin tahribatına hatta yok olmasına neden olmaktadır. Peyzajların sürdürülebilirliğini sağlamak için peyzaj alanların korunması ...
 • Mert, Mehmet Erman; Dogru Mert, Basak (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-12)
  The quantum characteristics and protection efficiency against corrosion of some environmentally friendly inhibitor molecules were determined theoretically. For this purpose, Gossypo, Gallocatechin, Glabridin, Vitamin C, ...
 • Kayibasi, Ramazan (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-06)
  Fotovoltaik (PV) modüller güneş enerjisini kaynak olarak kullanarak elektrik enerjisi üretmektedirler. Modüllerin üretmiş olduğu elektrik enerjisi alıcı sistemin yapısına bağlı doğru akım veya alternatif akıma dönüştürülmektedir. ...
 • Yalcinkaya, Nermin Merve (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-06)
  Hızlı yaşamın etkisiyle büyüyen günümüz kentleri, mekânsal kullanımlar ve standartlar açısından birbirine benzeyen yaşam alanlarına dönüşmektedir. Küresel perspektifte gözlenen bu soruna karşılık, yerel değerlerini korumayı ...
 • Ergen, Eren; Nazligul, Huseyin (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-06)
  Scientists have turned to work for the development of renewable energy sources when the effects of polluted and harmful greenhouse gases released into the atmosphere as a result of the consumption of non-renewable energy ...
 • Kaymakoglu, Burcin; Sivrikaya, Osman (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-06)
  Some factors affect the coal grindability such as moisture content, petrographic composition, hardness, fragility and rank of the coals. The grindability of the pre-heated coal is assumed to be positively affected and ...
 • Aygar, Ebu Bekir; Gokceoglu, Candan (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology, 2021-06)
  Günümüzde zayıf zeminler ile fay zonu içerisinde açılan tünellerin sayısına bağlı olarak, bu tür ortamlarda tünelcilik açısından yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gittikçe artmaktadır. Aktif tektonik zonları içeren ...
 • Yildirim, Ozge Ceylin (Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Social Science / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, 2021-06)
  Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamakta ve bu oran her geçen gün artmaktadır. Kentler büyüdükçe trafik sıkışıklığı, atık yönetimi, kirlilik, konut problemi, altyapı sıkıntısı, salgın hastalıklar ...

View more