DSpace Repository

Rectorate / Rektörlük

Rectorate / Rektörlük

 

Recent Submissions

 • Sahin, Ethem Ilhan; Emek, Mehriban (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi = The European Journal of Science and Technology (EJOSAT) / Osman SAĞDIÇ, 2022-11)
  Bu çalışmada, geleneksel karışık oksit tekniği kullanılarak zeolite: kırpılmış elyaf kompozitler üretilmiştir. Tek fazlı doğal zeolit bileşiği 1050 °C'de 4 saat sinterlendikten sonra üretildi. Yapısal inceleme için, çeşitli ...
 • Gultekin, Bunyamin (Türkiye Film Araştırmaları Dergisi = Journal of Turkish Film Studies / Türkiye Film Araştırmaları Derneği, 2021-05)
  Medya, toplumsal yapıyı dolaylı veya doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Sunduğu içeriklerle, kültürün inşası ve yeniden üretimini sağlayan medya, bunları nesilden nesile aktarımıyla önemli bir işlevi yerine getirir. Bu ...
 • Somuncu, Burak; Temel, Mustafa (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2020-11)
  Haberleşme insanların temel ihtiyaçları arasında yer almakta ve bu haberleşme ihtiyacı çeşitli araçlar vasıtasıyla karşılanmaktadır. Modern zamanda bireyler, habere erişim sürecinde medyayı temel başvuru kaynağı olarak ...
 • Mogul, Selcuk (Türkbilig / Hacettepe Üniversitesi, 2019-12)
  Türkçe öğretimi alanında sözlük çalışmaları hem tarihsel boyutta hem bilimsel çalışma boyutunda bulunmakta ve farklı yönleriyle kullanılmaktadır. Özellikle çok dilli sözlüklerin alanda etkinliği görülmektedir. Divan-ü ...
 • Gurel, Zeki; Gerek, Hilal Gulben (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi = RumeliDE Journal of Language and Literature Studies / Yakup YILMAZ, 2021-12)
  Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuduğunu anlama başarısı üzerinde kavram haritalarının etkisinin araştırıldığı bu çalışmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim ...
 • Kurt, Volkan (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi = RumeliDE Journal of Language and Literature Studies / Yakup YILMAZ, 2021-09)
  Yabancı dil olarak Türkçenin iş dili bağlamında öğretimine giderek artan bir talep vardır. Başta ticari saha olmak üzere çeşitli iş kollarında Türkçeyi öğrenmek isteyen profesyonellerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. İş ...
 • Karatas, Ahmet (Türk Kütüphaneciliği = The Journal of Turkish Librarianship / Türk Kütüphaneciler Derneği, 2020-06)
  Berin U. Yurdadoğ’un vefatı nedeniyle kaleme alınan anı mektubunda Hocamız, insani ve mesleki yönleriyle anılmaktadır.
 • Cekici, Yunus Emre (Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi = Gaziantep University Journal of Educational Sciences (GAUN-JES) / Gaziantep Üniversitesi, 2018-03)
  Yazma, karmaşık bir eylemdir. Öğrenicilerin yazma becerisini geliştirmek için, onları farklı yazma grevleriyle karşılaştırmak gerekir. Özellikle ders kitapları, yazma görevleri bağlamında çeşitlilik taşımalıdır. Bu çalışmanın ...
 • Karatas, Ahmet (Türk Kütüphaneciliği = The Journal of Turkish Librarianship / Türk Kütüphaneciler Derneği, 2020-03)
  Necmeddin Sefercioğlu’nun vefatı nedeniyle kaleme alınan anı mektubunda Hocamız, insani ve mesleki yönleriyle anılmaktadır.
 • Mert, Mehmet Erman (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi = Cukurova University Journal of the Faculty of Engineering / Çukurova Üniversitesi, 2021-09)
  Oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazosin (HMX) askeri ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan nitramin türevi bir patlayıcıdır. HMX ve benzeri özelliklere sahip patlayıcılar için duyarlılık önemli bir ...
 • Cekici, Yunus Emre (Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi / Musa ÇİFCİ, 2018-12)
  Bu çalışmada, Doç. Dr. Kemalettin Deniz'in "Eğitimde insan ilişkileri ve iletişim: İKNA" adlı kitabı tanıtılmıştır.Eğitim fakültelerindeki bütün bölümlerde genel kültür dersi olarak yer alan “İnsan İlişkileri ve İletişim” ...
 • Kaplan, Kadir (Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Erzincan Üniversitesi, 2018-06)
  Bu çalışmada büyük Türk düşünürü Yunus Emre’nin hayatı, manevi yönü ve eserleri; tasavvuf düşüncesi etrafında yorumlanarak açıklanmıştır. Eserlerinde işlediği konular ve bu konuların sembolik değerleri belirtilmiştir. Onun ...
 • Atas, Huseyin; Guler, Huseyin (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2020-10)
  Bu çalışmanın amacı 1990-2016 dönemimde Türkiye’nin petrol, doğal gaz ve kömür tüketiminin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini tespit etmektir. Çalışmada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), gayri safi sabit sermaye oluşumu, ...
 • Temel, Mustafa; Somuncu, Burak; Gultekin, Bunyamin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Selçuk Üniversitesi, 2021-04)
  İnternet teknolojilerinin gelişmesi haberleşme alanında birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Bu yenilikler arasında ise bireylerin içerik (haber, bilgi) üreticisi olması ve bununla birlikte sosyal medya ağlarını ...
 • Tulu, Cagatay; Orhan, Umut; Turan, Erhan (Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Gümüşhane Üniversitesi, 2018-11)
  Determination of semantic relatedness between two textual items is one of the crucial phases in many Natural Language Processing applications. In this study, a new approach to lexicon based semantic relation determination ...
 • Turan, Erhan; Arslan, Enis; Tulu, Cagatay; Orhan, Umut (Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2020-12)
  Semantic networks are kind of datasets used for natural language processing. Distance measurement for semantic networks, which are generally based on graph structure, is a vital requirement for semantic analysis on concepts. ...
 • Mogul, Selcuk (Dil Araştırmaları / Avrasya Yazarlar Birliği, 2019)
 • Kanatli, Faik; Cekici, Yunus Emre (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Mersin Üniversitesi, 2018)
  Türkçe öğretmenliği lisans programlarının 5. döneminde “Anlama Teknikleri 1: Okuma Eğitimi” adlıders verilir. Bu derste genellikle Türkçe öğretimi ile ilgili kaynakların okuma eğitimi bölümleri ve/veyabaşlı başına okuma ...
 • Cekici, Yunus Emre (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2018)
  Yabancı dil ders kitapları, farklı türlerde metinlerden oluşur. Çünkü farklı metinler, farklı dil yapıları ve iletişim olanakları içerir. Bu ders kitaplarındaki metin türlerinden biri de fotoğraflardır. Günümüz dilbiliminde ...
 • Onder, Alev (Turkish Studies / International Balkan University, 2018)
  Yaşar Kemal, “Bir Ada Hikâyesi’’ başlıklı dörtlemede farklı etnik vedinî kimliğe sahip insanların Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, imgeselbir adada yaşadıkları dramı şiirsel bir dille anlatmaktadır. Dörtlemeninbirinci ...

View more