DSpace Repository

Business Administration / İşletme

Business Administration / İşletme

 

Recent Submissions

 • Gunduz, Selim; Korkmaz, Mustafa C. (PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS AND OPERATION RESEARCH / UNIVERSITY PUNJAB, 2020-09)
  This paper proposes a new probability distribution, which belongs a member of the exponential family, defined on (0,1) unit interval. The new unit model has been defined by relation of a random variable defined on unbounded ...
 • Haseki, Murat Ismet; Gunduz, Selim; Dolekoglu, Celile Ozcicek (KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ TARIM VE DOGA DERGISI = KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE / KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNİVERSİTESİ, 2021-04)
  The continuity of the organizations is directly proportional to the satisfaction of the service recipients. The presence of many partners, beneficiaries and employees in cooperatives requires high cooperation. Therefore, ...
 • Karaszewski, Robert; Modrzynski, Pawel; Muldur, Gozde Turkmen; Wojcik, Jacek (ENERGIES / MDPI, 2021-12)
  Environmental protection is currently one of the key priority areas of the European Union (EU). The search for precise tools to assess the impact of the economy, industry, or the production of individual products or services ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (BMJ OPEN / BMJ PUBLISHING GROUP, 2022-04)
  Objectives Family physicians are usually patients' first point of contact with primary healthcare. This study aims to understand the experiences of family physicians who were infected with the COVID-19 and started working ...
 • Yalcin, Neriman (ISTANBUL BUSINESS RESEARCH / ISTANBUL UNIVERSITY, 2022-09)
  The purpose of this study is to comparatively investigate the content analysis of the audit reports of the Turkish BIST 100 index and the EURONEXT 100 companies, one of the European stock indexes. In this context, the ...
 • Yalcin, Neriman; Gunes, Mehmet (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi = Journal of Accounting and Taxation Studies / Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2022-11)
  İşletmelerde, finansal süreçlerin kontrolündeki en önemli aşama bağımsız denetim faaliyetleridir. Bu faaliyetleri yerine getiren denetçiler ve denetimleri inceleyen kamu gözetim kurumu da bu sürecin ayrılmaz birer parçasıdır. ...
 • Yalcin, Neriman (Muhasebe Enstitüsü Dergisi = Journal of Accounting Institute / İstanbul Üniversitesi, 2022-09)
  Bu çalışma 2020 yılında “KPMG Vak’ası: PCAOB Verilerinin Yasadışı Kullanımı ve Eğitim Sınavlarında Hile Yapılması” başlığı ile yayınlanmış olan olayların takibi ve KPMG Avustralya ofisinde gerçekleşen ikinci kopya olayının ...
 • Ozcilek Dolekoglu, Celile; Isik, Anastasia; Kokangul, Muzeyyen (Akademik Hassasiyetler = The Academic Elegance / Hüzeyfe Süleyman ARSLAN, 2022-08)
  Black Friday, Cyber Monday, and the Single Day sales festivals have repeatedly proven themselves to be world-famous phenomena, and keep on beating new sales revenue records, year after year. Based on these, this study was ...
 • Ozsoy, Tufan (Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (NUSBD) = Nişantaşı University Journal of Social Science / Nişantaşı Üniversitesi, 2022-06)
  This study aims to propose a model proposal for analyzing the phenomena of "tourist responsibility," which has been overlooked in tourism literature and practice. A literature review on responsible tourism is conducted in ...
 • Gunduz, Selim; Gunduz, Fatma Feyza (Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi = Duzce University Journal of Science and Technology / Düzce Üniversitesi, 2020-01)
  In the period referred to as the digital era, technological products dominate almost all facets of human life. While technology facilitates human life on one hand, it threatens health with electromagnetic radiation on the ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi = Black Sea Journal / Hayrettin İVGİN, 2020-12)
  In recent years, the rapid developments in science and technology, the widespread use of mass media, the increase in cultural and commercial relations have made the learning of foreign languages a necessity for communication ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2020-10)
  Otizmli bireyler çalışma kapasitesine sahip olmasına rağmen birtakım kısıtlardan dolayı örgütlerde yeterince istihdam şansı bulamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, otizmli bireylerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik örgüt ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Celik, Onur (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi UİİİD = International Journal of Economics and Administrative Studies / Kenan ÇELİK, 2020-08)
  In life today, Y generation constitutes the largest population group which is actively involved in consumption and production process. Therefore, it draws the attention of both implementers and science world. This study ...
 • Atas, Huseyin; Gunduz, Selim (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışmada Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi analiz edilmiştir. Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi 13 farklı nicel değişken kullanılarak ‘Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği’ ile analiz edilmiştir. Analizlerde il ...
 • Iplik, Esengul (Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi = International Journal of Economics and Innovation / Seyfettin ARTAN, 2019-03)
  Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel politika algılarının örgütten ayrılma, ses çıkarma, sadakat ve ihmal etme davranışları üzerindeki doğrudan etkisi ile iş tatmini aracılığıyla dolaylı etkisinin ortaya konulmasıdır. ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021-04)
  Bir spektrum bozukluğu olarak otizmi anlamaya yönelik her geçen gün artan oranda araştırma yapılmasına rağmen otizmli bireylerin çalışma hayatına ilişkin yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Günümüzde otizmli bireyler ...
 • Ozsoy, Tufan (BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi = BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies / Fatih DEYNELİ, 2021-07)
  Since the Industrial Revolution, great improvements in production efficiency have created an important infrastructure for people to consume more and more. The fact that today's industrial economies can produce large ...
 • Karakas, Esra (Yaşar Üniversitesi Dergisi = Journal of Yasar University / Yaşar Üniversitesi, 2019-07)
  Otomotiv sanayi, ortaya çıkardığı katma değer, istihdama katkısı, birçok sektörün gelişimine destek sağlaması ve ülkeye sağladığı ihracat geliri açısından oldukça önemli bir sanayi koludur. Otomotiv ihracat geliri tahmin ...
 • Kiral, Sevim Gulin; Gunduz, Selim (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-10)
  Demokratik ülkelerde bir siyasi partinin iktidara gelebilmesi için seçmenlerin büyük bir bölümünün ilgisini çekebilecek politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’de de seçmenlerin önemli bir kısmının gençlerden ...
 • Gunduz, Selim (Yaşar Üniversitesi Dergisi = Journal of Yasar University / Yaşar Üniversitesi, 2018-10)
  Bu çalışmanın amacı, bir bölgede turizmin gelişmesi halinde karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz durumlara ilişkin yerel halkın algısını ve beklentilerini belirleyebilen, literatürde yer alan ölçeklere alternatif ...

View more