DSpace Repository

Farklı geometride akış yönlendiriciler ve çarpan jet kullanarak yüksek ısı akılı bir yüzeyden olan ısı transferinin iyileştirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kilic, Mustafa
dc.contributor.author Baskaya, Senol
dc.date.accessioned 2019-11-14T07:11:40Z
dc.date.available 2019-11-14T07:11:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation KILIÇ, M , BAŞKAYA, Ş . (2017). FARKLI GEOMETRİDE AKIŞ YÖNLENDİRİCİLER VE ÇARPAN JET KULLANARAK YÜKSEK ISI AKILI BİR YÜZEYDEN OLAN ISI TRANSFERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 32 (3) , 0-0 . DOI: 10.17341/gazimmfd.337616 tr_TR
dc.identifier.issn 1300-1884
dc.identifier.issn 1304-4915
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/562
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17341/gazimmfd.337616
dc.description WOS indeksli yayınlar koleksiyonu. / WOS indexed publications collection. TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection.
dc.description.abstract Bu çalışmada sabit ısı akılı yüzeyde ısı transferinin, çarpan akışkan jet ve farklı geometride akış yönlendiricilerin birlikte kullanılarak iyileştirilmesi sayısal olarak araştırılmıştır. Çalışmada, akış yönlendirici kullanılmayarak kanal içindeki akış ve ısı transferi farklı Reynolds sayıları ve kanal yüksekliğijet hidrolik çapı (H/Dh) oranları için incelenmiştir. Sonrasında kanal içine yerleştirilen iki adet silindirik, kare ve üçgen akış yönlendiricinin akışa ve ısı transferine etkisi; farklı akış yönlendirici-jet merkezi mesafeleri için incelenmiştir. Son aşamada ise dört adet üçgen akış yönlendirici kullanılarak, ikinci grup akış yönlendiricinin ısı transferine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak; çarpan akışkan jet ile farklı geometride akış yönlendiricilerin birlikte kullanılarak; ısı transferinde akış yönlendirici kullanılmaması durumuna göre %28'e kadar bir artış sağlanabildiği görülmüştür. Re sayısının artması ile ısı transferinin artış gösterdiği, kanal yüksekliğindeki azalmanın yerel Nu sayısında belirgin bir artışa sebep olmadığı, silindirik akış yönlendirici merkezi; yerel Nu sayısı L/Dh=1,4 değerinde maksimum değerine ulaştığı, en etkin ısı transferinin üçgen akış yönlendirici ile elde edildiği tespit edilmiştir. İkinci grup akış yönlendirici kullanılma durumunda ise, yerel olarak %36,1'lik bir artış sağlanabilmesine karşın plaka genelinde ısı transferinde önemli bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Ayıca; modellemede kullanılan düşük Reynolds sayılı k-? türbülans modelinin sıcaklık dağılımını ve akış özelliklerini iyi şekilde temsil edebildiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study; the enhancement of heat transfer from a surface with constant heat flux using an impinging jet and different shapes of vortex promoters was investigated numerically. Firstly, fluid flow and heat transfer in a channel were investigated for different Reynolds numbers, and ratio of channel height to nozzle hydraulic diameter (H/Dh), without using vortex promoters. Afterwards, effects of cylindrical, square and triangular vortex promoters on fluid flow and heat transfer for ratio of distance of vortex promoter to jet center to nozzle hydraulic diameter were investigated. In the last phase; effects of second group of vortex promoters were investigated on heat transfer and fluid flow. As a result; by using impinging jets and vortex promoters an increase of 28% on heat transfer from the surface can be observed according to the condition without vortex promoter. With increasing Reynolds number an increase on heat transfer was observed. Decreasing the channel height does not increase the heat transfer significantly. For the cylindrical vortex promoters maximum local Nusselt number is obtained at L/Dh=1.4. The most effective heat transfer is obtained with triangular vortex promoters. Using second group of vortex promoters can cause an increase of 36.1 % on heat transfer locally, but cannot cause a prominent increase on heat transfer along the target plate generally. Additionally, it is observed that the low Reynolds k-epsilon turbulent model can represent temperature variation and flow characteristic quite well.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY / GAZI UNIV, FAC ENGINEERING ARCHITECTURE tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 32 Issue: 3
dc.subject Impinging jet tr_TR
dc.subject heat transfer
dc.subject vortex promoters
dc.subject computational fluid
dc.subject dynamics
dc.subject AIR-JET
dc.subject FLAT SURFACE
dc.subject RECTANGULAR CHANNEL
dc.subject FLOW-FIELD
dc.subject SLOT JETS
dc.subject IMPINGEMENT
dc.subject NANOFLUIDS
dc.subject INCLINATION
dc.subject SINGLE
dc.subject PLATE
dc.subject Engineering
dc.subject Multidisciplinary
dc.subject Çarpan akışkan jet
dc.subject ısı transferi
dc.subject akış yönlendiriciler
dc.subject hesaplamalı akışkanlar dinamiği
dc.title Farklı geometride akış yönlendiriciler ve çarpan jet kullanarak yüksek ısı akılı bir yüzeyden olan ısı transferinin iyileştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Improvement of heat transfer from high heat flux surfaces by using vortex promoters with different geometries and impinging jets
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account