DSpace Repository

Browsing Industrial Engineering / Endüstri Mühendisliği by Title

Browsing Industrial Engineering / Endüstri Mühendisliği by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gocken, Mustafa; Ozcalici, Mehmet; Boru, Asli; Dosdogru, Ayse Tugba (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2016)
  Accurate and effective stock price prediction is appealing for investors due to the potential of obtaining a very high return. However, it is still a challenging task in the modern business world because of the complex, ...
 • Oturakci, Murat; Dagsuyu, Cansu; Kokangul, Ali (Alphanumeric Journal / Istanbul University, 2015)
  Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artması ve yasal yaptırımların ciddi boyutlara ulaşması risk değerlendirmelerine verilen önemi daha da arttırmaktadır. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler tüm kurumların ...
 • Boru, Asli; Dosdogru, Ayse Tugba; Gocken, Mustafa; Erol, Rizvan (SYMMETRY-BASEL / MDPI, 2019-05)
  In this paper, a new hybrid method including simulation optimization and artificial intelligence based simulation is created to solve the inventory routing problem (IRP) in which three different routing strategies are ...
 • Yalcin, Nese; Pehlivan, Nimet Yapici (SYMMETRY-BASEL / MDPI, 2019-04)
  Fuzzy multi-criteria decision-making (MCDM) methods are useful and reliable for multi-criteria selection problems under uncertain and imprecise situations. In these methods, if decision-makers hesitate among several ...
 • Yalcin, Nese; Uncu, Nusin (SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI / YILDIZ TECHNICAL UNIV, 2019-09)
  In order to stay an actual competitor in today's environment, it is essential for manufacturing organizations to make decisions promptly and correctly. In the real-time manufacturing decision making problems, some alternatives ...
 • Dagsuyu, Cansu (Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering / Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019-12)
  Stok, firmaların üretim ve hizmet faaliyetlerine devam edebilmek için depolarında bulundurdukları hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıkları ifade etmektedir. Firma faaliyetlerinin devamlılığı için stok bulundurulması ...
 • Oturakci, Murat; Benli, Ceren (Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi (MAMAD) = Furniture and Wooden Material Research Journal / Bekir Cihad BAL, 2019-06)
  When the critical success factors for a company operating in the furniture sector are weighted and their scores are analyzed; The most critical factor is determined as of quality, and a selected product group is considered ...
 • Gocken, T.; Yaktubay, M. (INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING / DAAAM INTERNATIONAL VIENNA, 2019-12)
  In this paper, Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) with known customer demands, a central depot and a set of vehicles with limited capacity, is considered. The objectives are both to minimize the total distance ...
 • Uncu, N.; Bulgurcu, B.; Kilic, F. (International Journal of Optimization and Control: Theories and Applications / Balikesir University, 2018)
  Pharmacies are considered as an integral part of health care systems for supplying medicine to patients. In order to access medicine with ease, pharmacies locations in the context of distance and demand are important for ...
 • Boru Ipek, Asli; Dosdogru, Ayse Tugba; Erol, Rizvan (Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Gümüşhane Üniversitesi, 2021-01)
  Sosyal medya kullanıcılarının sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bu gelişme, tedarik zincirinde iş zekasının ilerletilmesinde önemli fırsatlar sunduğu için araştırmacıları ve yöneticileri sosyal medya ve müşteri ...
 • Gocken, T.; Dosdogru, A. T.; Boru, A.; Gocken, M. (INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING / DAAAM INTERNATIONAL VIENNA, 2019-06)
  Determining the best process plan and route for each part is one of the main problems in dynamic stochastic systems. Therefore, multiple process plans are considered for each operation of each part (machine flexibility ...
 • Uncu, Nusin (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2017)
  Kesikli olay simülasyonunda, performans çıktı değerlerinin yansız tahmini için sistemi başlangıç durumu etkilerinden arındırmak gerekmektedir. Özellikle sonlanmayan modellerde, sistemin durağan duruma ulaşana kadar geçirdiği ...
 • Gocken, Mustafa; Boru, Asli; Dosdogru, Ayse Tugba (Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi, 2018)
  Günümüzde çok karmaşık problemlerin çözümünde matematiksel modelleme beklentileri tam anlamıyla karşılamamakta ve sadeceküçük ölçekli sistemler için sonuç vermektedir. Optimizasyon tabanlı yaklaşımların da uygulanabilir ...
 • Oturakci, Murat (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, işletmelerin inovasyon faaliyetlerine etki eden parametreler belirlenip önceliklendirilmiştir. Yapılan literatür araştırması sonucunda çalışan özellikleri, işletme özellikleri ve işletme dışı özellikleri ...
 • Oturakci, Murat; Uyan, Isil (Alphanumeric Journal / Istanbul University, 2014)
  Bu çalışmada bir lojistik firmasında araç rotalama problemi ele alınmıştır. Çalışmanın içeriğinde işletme maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan dağıtım faaliyetlerinin optimizasyonu ile ilgili araç rotalama yöntemi ...
 • Gocken, M.; Dosdogru, A. T.; Boru, A. (INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING / DAAAM INTERNATIONAL VIENNA, 2017-06)
  The need to explicitly select the best review model in inventory control system is greater than ever because managing and controlling inventories are difficult under intense competition. In this study, three important ...
 • Yilmaz, Sevgi; Arslan, Nazlican; Oturakci, Murat (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi = Nigde Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2021-07)
  In this study, system analysis and improvement applications in a cargo company have been considered and some problems have been detected in the company`s current system. In the content of this study, multi-criteria ...
 • Oturakci, Murat; Dagsuyu, Cansu (Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017-12)
  Bu çalışmada risk değerlendirme metotları arasında sıklıkla kullanılan ancak literatür açısından yeteri kadar kaynağı bulunmayan Fine - Kinney Yöntemi için bulanık mantık çerçevesinde yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. ...
 • Dosdogru, Ayse Tugba; Ipek Boru, Aslı; Gocken, Mustafa; Gocken, Tolunay (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-04)
  In today's competitive world, companies should minimize cost while providing high quality goods. Companies generally try to reduce the level of inventory to minimize the cost and therefore they usually observe shortage in ...
 • Yalcin, Nese; Simsek Yagli, Burcu (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / Kenan ÇELİK, 2020-02)
  Son yıllarda kullanım oranı artan ve hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet siteleri, işletmelerin bilgi, ürün ve hizmetlerini sunduğu bir mecradır. Bu mecrada sürdürülebilirliğini sağlamak ve rakiplerinden bir ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account