DSpace Repository

Browsing Tourism Management / Turizm İşletmeciliği by Author "Ducan, Engin"

Browsing Tourism Management / Turizm İşletmeciliği by Author "Ducan, Engin"

Sort by: Order: Results:

 • Ducan, Engin; Gugercin, Engin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016)
  Günümüzde inşaat sektörü, Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu durumda etkili olan unsurlardan biri, sektörün bir alt kolu niteliğinde olan konut sektöründe son yıllarda yaşanan üretim ...
 • Ducan, Engin; Bozkurt, Alper (Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (UTEAD) = Journal of International Trade and Economic Researches (JITER) / Mehmet ŞENTÜRK, 2018-06)
  Turizm sektöründe daha çok, gönüllü kuruluşların ve turizm pazarlamacılarının yönlendirilmeleriyle oluşturulan Eko-etiketleme, tüketicinin itici gücünün kullanılması yoluyla sektörel standardizasyonların yerleşmesine, ...
 • Ducan, Engin; Bozkurt, Alper (Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) = Journal of Politics, Economics and Management Studies / Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2017-01)
  Many factors affect the number of foreign tourists and the international tourism receipts. Increased foreign exchange earnings from hotels, restaurants and tourism-related groups such as tourist guiding, increased employment, ...
 • Ducan, Engin; Akal, Mustafa (Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi / Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2017-03)
  Doğrudan yabancı yatırım (DYY) kararları açısından, hedef ülkenin teknolojik yeterliliği, üretim verimliliği, maliyet avantajları yanında dışa açıklığı da oldukça önemlidir. 1990’lı yılların başında yoğunlaşan liberalleşme ...
 • Ducan, Engin (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2017-06)
  2001 yılı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan düşük faiz politikası ve 2008 dünya finansal krizinin ardından çok sayıda batılı ülkenin uyguladığı genişletici para politikaları, birçok gelişmekte olan ülkenin ...
 • Ducan, Engin; Polat, Melike Atay; Balcioglu, Ercan (Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi = Research Journal of Politics, Economics and Management (SEYAD) / Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2016-06)
  Gelişmiş kapitalist toplumlarda sanayileşme ve seri üretimin etkisiyle mal ve hizmet üretiminde hızlı bir artış yaşanmıştır. Birçok gelişmiş ülkede, üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesi için tüketimi destekleyici ekonomi ...
 • Erdogan, Selim; Ducan, Engin; Senturk, Mehmet; Senturk, Asli (Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Academic Review of Economics and Administrative Sciences / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018-04)
  Geleneksel enerji kaynaklarının arz güvenliği endişeleri ve çevresel etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Öyle ki, fosil kaynaklara sahip ülkeler dahi gelecek yıllarda mevcut ...
 • Ducan, Engin (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016)
  Göç, insanlığın başlangıcından beri var olan bir olgudur. Ancak düzenli olmayan ve yasadışı göç, tüm toplumların temel sosyal sorunlarındadır. Türkiye'de gerçekleşen iç göçün belirleyicisi olarak eğitim düzeyi, istihdam ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account