DSpace Repository

SATIŞÇILARIN TEKNOLOJİ KABULÜ VE KİŞİSEL YENİLİKÇİLİĞİN TEKNOLOJİ KABULÜNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Cabuk, Serap
dc.contributor.author Tanrikulu, Ceyda
dc.contributor.author Gelibolu, Levent
dc.date.accessioned 2020-02-12T10:44:19Z
dc.date.available 2020-02-12T10:44:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation ÇABUK, S , TANRIKULU, C , GELİBOLU, L . (2014). Satışçıların Teknoloji Kabulü ve Kişisel Yenilikçiliğin Teknoloji Kabulüne Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 15 (1) , 397-420 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf/issue/4265/57411 tr_TR
dc.identifier.issn 1303-1279
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/709
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf/issue/4265/57411
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli değişkenleri kullanılarak, satış gücünün teknoloji kabulünü belirleyen değişkenlerinin birbirleri üzerindeki ve kişisel yenilikçiliğin satış gücünün teknoloji kabulündeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kartopu örneklemesinin kullanıldığı çalışmada, satışçıların kendi başlarına gerçekleştirdileri anketlerle elde edilen verilere, basit doğrusal regresyon analizi ve arabulucuk analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; teknoloji kabul modelinde önerilen değişkenler arasındaki etkilerin tümü doğrulanmış ve kişisel yenilikçiliğin, bu değişkenler üzerinde etkileri olduğu görülmüştür. Çalışmanın, satış yönetimi literatürü ve uygulamaya yönelik beklenen temel katkısı, satış gücünün teknoloji kabulünün incelenmesinde, arabuluculuğun kullanılarak değişkenler arasında gözlemlenen ilişkinin neden ve nasıl olduğuna açıklama getirmesidir. Çalışmada kullanılan örnekleme yöntemi, örneklem hacmi ve örneklem bireylerinin sadece ilaç sektöründeki satışçılardan oluşması, çalışma bulgularının genellenebilmesini engellemektedir. Bulgular, teori ve uygulama açısından değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur. The aims of this study are to detect the effects of variables, which determine the technology acceptance in sales force, on each other and the effects of the personal innovativeness on the technology acceptance of sales force using the variables of Technology Acceptance Model (TAM). In this study where snow ball sampling is used, simple regression and mediation analysis were applied to the data obtained from salespeople through a self-administered questionnaire. According to the findings of the study; all the suggested effects between technology acceptance variables in TAM were confirmed and it was observed that the personal innovativeness have effects on those variables. The major contribution of this study for sales management literature and practitioners is to provide an explanation of why and how there is an observed relation between variables by using mediation in examination of technology acceptance of sales force. The sampling method, the sample size, and the elements of sampling being salespeople from just pharmaceutical industry prevent the findings of the study from being generalized. The findings were discussed, and suggestions were provided for theory and administration. tr_TR
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Cumhuriyet Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2014;Volume: 15 Issue: 1
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.subject Teknoloji Kabulü tr_TR
dc.subject Kişisel Yenilikçilik tr_TR
dc.subject Satış Yönetimi tr_TR
dc.subject Satış Gücü tr_TR
dc.subject Teknoloji Kabul Modeli tr_TR
dc.subject Technology Acceptance tr_TR
dc.subject Personal Innovativeness tr_TR
dc.subject Sales Management tr_TR
dc.subject Sales Force tr_TR
dc.subject Technology Acceptance Model (TAM) tr_TR
dc.title SATIŞÇILARIN TEKNOLOJİ KABULÜ VE KİŞİSEL YENİLİKÇİLİĞİN TEKNOLOJİ KABULÜNE ETKİSİ tr_TR
dc.title.alternative Technology Acceptance of Salespeople and the Effects of Personal Innovativeness on Technology Acceptance en
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account