DSpace Repository

OPTIMIZATION OF A VEHICLE ROUTING PROBLEM IN A LOGISTICS COMPANY IN TURKEY

Show simple item record

dc.contributor.author Oturakci, Murat
dc.contributor.author Uyan, Isil
dc.date.accessioned 2020-02-20T06:13:48Z
dc.date.available 2020-02-20T06:13:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation OTURAKÇI, M , UYAN, İ . (2014). Optimization Of A Vehicle Routing Problem In A Logistics Company In Turkey. Alphanumeric Journal , 2 (2) , 13-24 . DOI: 10.17093/aj.2014.2.2.5000084653 tr_TR
dc.identifier.issn 2148-2225
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/711
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17093/aj.2014.2.2.5000084653
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada bir lojistik firmasında araç rotalama problemi ele alınmıştır. Çalışmanın içeriğinde işletme maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan dağıtım faaliyetlerinin optimizasyonu ile ilgili araç rotalama yöntemi kullanılmış, çözüm için uygun bir programlama modeli sunulmuş ve GAMS programı yardımıyla bir rota planı oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada tek bir depodan çoklu müşterilere talepleri doğrultusunda ve kullanılan araçların da kapasite kısıtları göz önünde bulundurularak dağıtım yapılması amaçlanmaktadır. Dağıtım maliyetleri minimize edilmeye çalışılmış, karşılanmayan her talep birimi için ceza maliyeti verilmiştir. İşletmenin bir takım operasyonel kısıtları da düşünülerek en az maliyetle hizmet sunabilmesi için araçların rotaları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada maliyetin minimizasyonunun yanı sıra her müşterinin talebi karşılanmaya çalışılmış, bunun için ceza maliyetleri seçeneklendirilerek, karşılanmayan talepler en aza indirilmeye çalışılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. In this study, vehicle routing problem of a logistics firm has been considered. In content of the study, vehicle rotation procedure is applied that is about optimization of distribution operations which creates big part of management costs; a suitable programming model is presented for the solution and it is tried to create a route plan with the help of GAMS program. In the study, distribution is aimed from one storage, according to demands of multiple clients by concerning limitations of the vehicles. It is tried to minimize the costs of distribution, penalty cost is given for every unsupplied demand unit. While concerning a set of operation limitations of the company, it is tried to designate the routes of vehicles to serve with minimum cost. In the study, beside of cost minimization, it is tried to meet every clients demands; by optioning penalty costs, it is tried to minimize the amount of unsupplied demands and the results are compared. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Alphanumeric Journal / Istanbul University tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2014;Volume: 2 Issue: 2
dc.subject Vehicle Routing Problem tr_TR
dc.subject Distribution Costs tr_TR
dc.subject Penalty Costs tr_TR
dc.subject Araç Rotalama Problemi tr_TR
dc.subject Dağıtım Maliyetleri tr_TR
dc.subject Ceza Maliyetleri tr_TR
dc.title OPTIMIZATION OF A VEHICLE ROUTING PROBLEM IN A LOGISTICS COMPANY IN TURKEY tr_TR
dc.title.alternative Türkiye’deki Bir Lojistik Firmasında Araç Rotalama Problemi Optimizasyonu tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account