DSpace Repository

EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Harman, Serhat
dc.contributor.author Akgunduz, Yilmaz
dc.date.accessioned 2020-02-21T06:48:23Z
dc.date.available 2020-02-21T06:48:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation HARMAN, S , AKGÜNDÜZ, Y . (2014). EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 113-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28310/300848 tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2024
dc.identifier.issn 2148-1792
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/715
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28310/300848
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Müzeler her ne kadar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olsalar da, günümüzde ziyaretçi pastasından, en fazla payı almak için müzeler arasında bir rekabet bulunmaktadır. Ziyaretçilerin müze deneyimine ilişkin beklentilerinin anlaşılması, müzelerde yürütülen pazarlama çabalarının başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, ziyaretçilerin müze deneyimi beklentileri, Efes Ören Yeri’ni ziyaret eden yabancı ziyaretçiler örnekleminde incelenmiştir. Bu amaçla tarama tipinde tasarlanmış bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 295 yabancı ziyaretçi katılmıştır. Elde edilen verilere göre, araştırmaya katılanların cinsiyetleri eşit bir dağılıma sahiptir. Bununla birlikte, katılımcıların % 37’si 50 yaş üstü gruba dahil oldukları tespit edilmiştir. Anketi yanıtlayanların % 35’i Türkiye’yi daha önce ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların seyahat öncesi en yaygın olarak kullandıkları bilgi kaynağı internettir. Veriler, Efes Ören Yeri’ni ziyaret eden yabancı ziyaretçilerinin müze deneyimi beklentilerinin; kişisel özdeşim kurma, tarihsel hatırlatıcılık, kültürel eğlence ve kaçış başlıklarında incelenebileceğini göstermektedir. Çalışma kapsamında, ziyaretçilerin müze deneyimi beklentilerinin ziyaretçilerin demografik özelliklerine (yaş, medeni durum, çalışma durumu) göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma müze yönetimine ilişkin öneriler ile son bulmaktadır. Dispute being non-profit organizations, it is possible to say that there is a competition among museums on gaining the highest share in the visitor markets. Understanding visitors’ museum experience expectations is very important for success of marketing activities. In this study, visitors’ museum experience expectations investigated in the sample of foreign visitors to Ephesus Archaeological Site. For this purpose, a survey type research was implemented. 295 foreign visitors to Ephesus Archaeological Site participated to the survey. Findings of the study indicated that gender of respondents distributes equally. In addition to that, it was indicated 37 percent of participants are above age of 50. 35 percent of respondents reported that they have visited Turkey previously. Also, it was found that internet is most used information source before the trip. Findings showed that museum experience expectations of foreign visitors can be examined in four dimensions as; personal identification, historical reminiscences, cultural entertainment and escape. Significant differences were found in the dimensions of museum experience expectations according to visitors; age, marital status and employment. Study ends with some suggestions on museum management. tr_TR
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Gazi Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2014;Volume: 16 Issue: 2
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.subject Müze Ziyaretçileri tr_TR
dc.subject Müze Deneyimi tr_TR
dc.subject Beklenti tr_TR
dc.subject Efes Ören Yeri tr_TR
dc.subject Museum Visitors tr_TR
dc.subject Museum Experience tr_TR
dc.subject Expectation tr_TR
dc.subject Ephesus Archaeological site tr_TR
dc.title EFES ÖRENYERİ ZİYARETÇİLERİNİN MÜZE DENEYİMİ BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.title.alternative A RESEARCH ON DEFINING MUSEUM EXPERIENCE EXPECTATIONS OF EPHESUS ARCHAEOLOGICAL SITE VISITORS tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account