DSpace Repository

Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Iplik, Esengul
dc.contributor.author Iplik, Fatma Nur
dc.contributor.author Efeoglu, Ibrahim Efe
dc.date.accessioned 2020-02-21T11:09:02Z
dc.date.available 2020-02-21T11:09:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation İPLİK, E , İPLİK, F , EFEOĞLU, İ . (2015). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ROLÜ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (12) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/21615/232185 tr_TR
dc.identifier.issn 1307-9832
dc.identifier.issn 1307-9859
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/718
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/21615/232185
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; çalışanların örgütsel desteğe ilişkin algıları ile örgüte ve bireye yönelik vatandaş-lık davranışı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünü tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Adana ilinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin çalışanlarına, literatürde yer alan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin ölçekler uygulanmıştır. Üst yönetim aracılığıyla gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda, hastane çalışanlarının örgütsel des-tek algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışının her iki boyutu arasında olumlu bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çalışanların örgüt-sel desteğe ilişkin olumlu yöndeki algıları arttıkça, örgüte ve bireye yönelik vatandaşlık davranışlarını sergileme niyetleri de artmaktadır. The purpose of this study; is to determine the relationship between perceived organizational support and organizational citizenship behavior for the organizational and the individual with, and also the mediating effect of the organizational identification in this relationship. For this purpose, it was applied the scales related to the organizational support, organizational identification and organizational citizenship behavior for the employees of a private hospital operating in Adana province. In the field study that was conducted with the assistance of managers, it is concluded that there is a positive relationship between organizational support perceptions and both dimensions of organizational citizenship behavior of hospital employees and organizational identification has a mediating effect on this relationship. In this context, increase in organizational support perception of employees positively also increases the intention of performing organizational citizenship behaviors for the organizational and the individual also increase tr_TR
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / Karadeniz Teknik Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2014;Issue: 12
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Algılanan Örgütsel Destek tr_TR
dc.subject Örgütsel Özdeşleşme tr_TR
dc.subject Örgütsel Vatandaşlık Davranışı tr_TR
dc.subject Hastane Çalışanları tr_TR
dc.subject Perceived Organizational Support tr_TR
dc.subject Organizational Identification and Organizational tr_TR
dc.title Çalışanların örgütsel destek algılarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin rolü tr_TR
dc.title.alternative The role of organizational identification on the influence of employers’ perceptions of organizational support upon the organizational citizenship behavior tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account