DSpace Repository

Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Harman, Serhat
dc.date.accessioned 2020-02-21T11:35:46Z
dc.date.available 2020-02-21T11:35:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation HARMAN, S., (2014). Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 107-128. tr_TR
dc.identifier.issn 2147-9208
dc.identifier.issn 2147-9194
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/719
dc.identifier.uri http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/issue/view/27
dc.identifier.uri https://doi.org/10.11122/ijmeb.2014.10.21.527
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Ulusal veya uluslararası seyahatlere çıkan Türk vatandaşlarının içinde seyahatleri için aracı kullanmayan, seyahat planlarını kendileri hazırlayan ve esnek seyahat programlarına sahip bağımsız gezginlerin bulunması muhtemeldir. Ancak, bağımsız seyahat pazarı ulusal turizm alan yazınında neredeyse hiç değinilmemiş bir konudur. Bu araştırmada, bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan alan araştırmasına, bağımsız seyahat eden 163 yerli gezgin katılmıştır. Elde edilen verilerden, bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonlarının; diğer kültürleri tanıma, sosyalleşme, deneyim yaşama, yetenekleri sergileme, kişisel gelişim ve rahatlama boyutlarında incelenebileceğini ve seyahat motivasyonlarının, gezginlerin yaş, gelir düzeylerine ve seyahat alışkanlıklarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Among Turkish citizens taking international or national trips, there are probably independent travellers who are not using travel intermediaries for their trips, preparing their own travel plans and having flexible travel programs. But, independent travel market is a topic that is nearly unexplored by national tourism literature. In this research it was tried to determine travel motivations of Turkish independent travellers. 163 Turkish independent travellers have participated to the survey. Findings indicate that travel motivations of Turkish independent travellers can be examined under six domains as; exploring other cultures, socialization, having experience, performing abilities, personal development and relaxation. In the study, it was also found that travel motivations differ significantly according to; age, income and travel related characteristics of travellers.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2014;Volume: 10 Issue: 21
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Bağımsız Seyahat tr_TR
dc.subject Gezgin tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Seyahat Davranışı tr_TR
dc.subject Independent Travel tr_TR
dc.subject Traveller tr_TR
dc.subject Motivation tr_TR
dc.subject Travel Behavio tr_TR
dc.title Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research on travel motıvatıons of turkısh ındependent travellers tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account