DSpace Repository

Banka Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hedef Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Sahin, Arzu
dc.contributor.author Dogukanli, Hatice
dc.date.accessioned 2020-02-26T08:17:06Z
dc.date.available 2020-02-26T08:17:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation ŞAHİN, A., DOĞUKANLI, H., (2015). Banka Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hedef Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 52(600), 9-25. tr_TR
dc.identifier.issn 1307-7112
dc.identifier.issn 2667-6907
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/731
dc.identifier.uri http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/sayi/600
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/fpeyd/issue/48048/607588
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Türk bankacılık sektörünün son on yılı, mali yapısı bozulan bankalara yönelik olarak kamu otoritelerince gerçekleştirilen yasal birleşme ve satın almaların azal- dığı, etkinlik, verimlilik artışı gibi diğer nedenlerle stratejik birleşme ve satın alma- ların yaşandığı, sektöre yabancı ilgisinin arttığı bir dönem olmuştur. Bu çalışma- da Türk bankacılık sektöründe 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen banka bir- leşme ve satın alma olaylarının kısa süreli performans etkisi hedef bankalar açı- sından incelenmiştir. Uygulamalı çalışmanın örneklemini oluşturan 13 banka bir- leşme ve satın almasının hisse senedi fiyatları olay çalışması yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz bulguları, duyuru tarihinden önce hisse senedi fiyatlarının arttı- ğını, duyuru tarihinden sonra ise getirilerin negatife dönüştüğünü göstermekte- dir. Bulgular ayrıca, birleşme ve satın alma beklentilerinin, hedef bankanın satın alan taraf ile görüşmelere başlama tarihinde fiyatlanma eğiliminde olduğunu or- taya koymaktadır. The last ten years of Turkish banking sector are characterized by the decrease in legal merger and acquisition of banks in financial distress and the increase of strategic partnership of banks because of reasons like acquiring greater effici- ency and effectiveness. Besides, foreign investors were heavily interested during this period. In this study, short term effects on performance, of mergers and ac- quisitions on target banks in Turkish Banking Sector from 2002 to 2012 are exa- mined. The prices of the stocks of a sample consisting of 13 mergers and acqu- isitions in the banking sector are analysed using event study method. Findings suggest that stock prices prior to announcement are likely to increase. However this positive effects are followed by negative ones following the announcements. Furthermore findings reveal that expectations about mergers and acquisitions tend to be priced on the initial discussion date for the target and bidder bank. tr_TR
dc.description.abstract The last ten years of Turkish banking sector are characterized by the decrease in legal merger and acquisition of banks in financial distress and the increase of strategic partnership of banks because of reasons like acquiring greater effici- ency and effectiveness. Besides, foreign investors were heavily interested during this period. In this study, short term effects on performance, of mergers and ac- quisitions on target banks in Turkish Banking Sector from 2002 to 2012 are exa- mined. The prices of the stocks of a sample consisting of 13 mergers and acqu- isitions in the banking sector are analysed using event study method. Findings suggest that stock prices prior to announcement are likely to increase. However this positive effects are followed by negative ones following the announcements. Furthermore findings reveal that expectations about mergers and acquisitions tend to be priced on the initial discussion date for the target and bidder bank.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2015;Volume: 52 Issue: 600
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject İşletme Finans tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.subject Birleşme ve satın almalar tr_TR
dc.subject Türk banka birleşmeleri tr_TR
dc.subject Duyuru etkisi tr_TR
dc.subject Anormal getiriler tr_TR
dc.subject Mergers in the Turkish banking sector tr_TR
dc.subject Announcement effects tr_TR
dc.subject Ab-normal returns tr_TR
dc.title Banka Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hedef Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri tr_TR
dc.title.alternative The Effect of Bank Merger and Announcement on Stock Prices of Target Banks tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account