DSpace Repository

Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile Heterojen Bir Çubuğun Zorlanmış Titreşim Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Celebi, Kerimcan
dc.contributor.author Yarimpabuc, Durmus
dc.contributor.author Eker, Mehmet
dc.date.accessioned 2020-03-02T11:12:38Z
dc.date.available 2020-03-02T11:12:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation ÇELEBİ, K , YARIMPABUÇ, D , EKER, M . (2016). Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile Heterojen Bir Çubuğun Zorlanmış Titreşim Analizi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 31 (ÖS2) , 161-168 . DOI: 10.21605/cukurovaummfd.316746 tr_TR
dc.identifier.issn 1019-1011
dc.identifier.issn 2564-7520
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/748
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.316746
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Diiziin iindexed publiicatiions collectiion. tr_TR
dc.description.abstract Sürekli sistem olarak modellenen eksenel yüklenmiş heterojen bir çubuğun elastik davranış problemi analiz edilmiştir. Bu problemi modelleyen diferansiyel denklemlere Laplace dönüşümü uygulanarak zamandan bağımsız sınır değer problemi eksenel koordinatlarda elde edilmiş daha sonra bu problem tamamlayıcı fonksiyonlar metodu (TFM) tarafından çözülmüştür. Sayısal olarak çözülen denklemler Durbin'in sayısal ters dönüşümünü yardımıyla zaman uzayına dönüştürülmüştür. Her bir yükleme tipi ve inhomojenlik parametresi için elde edilen sayısal sonuçlar, analitik sonuçlar ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu birleşik yöntem, iyi yapılandırılmış, basit ve etkili bir yöntemdir. tr_TR
dc.description.abstract The axial vibration problem formulation and solution of a heterogeneous rod modelled as a continuous system were analyzed. By applying Laplace transformation to the differential equations that model to this problem, time independent boundary value problems were obtained in the axial coordinates, then this problem is solved by the complementary functions method. The equations solved numerically is converted into time space with the help of Durbin's numerical inverse transformation. The numerical results that obtained for each load type and inhomogeneity parameter were compared with analytical and ANSYS results in the literature. This unified method is well-structured, simple and efficient.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi = Cukurova University Journal of the Faculty of Engineering, Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2016;Volume: 31 Issue: ÖS2
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject Heterojen çubuk tr_TR
dc.subject Zorlanmış titreşim tr_TR
dc.subject Laplace tr_TR
dc.subject Tamamlayıcı fonksiyonlar yöntemi tr_TR
dc.subject Heterogeneous rod tr_TR
dc.subject Forced vibration tr_TR
dc.subject Complementary functions method tr_TR
dc.title Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile Heterojen Bir Çubuğun Zorlanmış Titreşim Analizi tr_TR
dc.title.alternative Forced Vibration Analysis of A Heterogeneous Rod by Complementary Functions Method tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account