DSpace Repository

İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Gugercin, Ozkan
dc.contributor.author Baytorun, Nafi
dc.contributor.author Gugercin, Utku
dc.contributor.author Sezen, Metin Semih
dc.contributor.author İlhan, İlhami
dc.date.accessioned 2020-03-02T13:31:00Z
dc.date.available 2020-03-02T13:31:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation GÜĞERCİN, Ö , BAYTORUN, N , GÜĞERCİN, U , SEZEN, M , İLHAN, İ . (2016). İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cukurovaummfd/issue/28705/317720 tr_TR
dc.identifier.issn 1019-1011
dc.identifier.issn 2564-7520
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/751
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/cukurovaummfd/issue/28705/317720
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Ülkemizde mal ve can kaybına neden olan iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak yürütülen geniş kapsamlı çalışmalar içerisinde, eğitim faaliyetleri öncelikli hale gelmiştir. Bu nedenle, 2012 yılında uygulamaya konulan 6331 sayılı Yasa ile İş Güvenliği Uzmanlığı kavramı ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimi konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Ancak son dönemde, söz konusu düzenlemeler doğrultusunda başlayan eğitim faaliyetlerinin yetersizliği ve eğitimlere katılanların nitelikleri konusu tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, eğitim almakta olan iş güvenliği uzmanı adaylarının görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren iki ayrı kurumun 5 ayrı sınıfındaki toplam 112 adaya, derslik ortamında, 19 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Söz konusu anketin değerlendirilmesi sonucunda; İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine devam eden ve uygulamalı eğitim aşamasına gelmiş olan adayların, aldıkları uzaktan eğitimin ve teorik eğitimin yeterliliği konusunda kuşkularının olduğu sonucuna varılmış, eğitim sisteminin belli noktalarda açmazları olduğu, bu eğitim faaliyetlerine katılanlarca da doğrulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Training activities have come to fore among the efforts which are intended to prevent the work accidents cause loss of life and property in Turkey. However, recently inadequacy of the training activities launched within the scope of mentioned regulations and qualification of attendees have begun to be discussed. In this study, it is aimed to determine the opinions of safety specialist candidates in training. For this purpose, a survey that consists of 19 questions was applied to totally 112 of attendees during course in 5 classes of two different constitutions having occupational safety training programs. As a result of the study, it is found that the safety specialist candidates in training and in practice phase have a suspicion about the proficiency of distant and theoretical training activities received by them. The attendees in the training activities verified that the training system has some dilemmas at certain points.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2016;Volume: 31 Issue: 1
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject İş sağlığı ve güvenliği eğitimi tr_TR
dc.subject İş güvenliği uzmanlığı tr_TR
dc.subject Training tr_TR
dc.subject Occupational health and safety training tr_TR
dc.subject Occupational safety specialist tr_TR
dc.title İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri tr_TR
dc.title.alternative The Views of Occupational Safety Specialist Candidates About the Attended Training Program tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account