DSpace Repository

Farklı Tür Agregalarla Üretilen Yüzeysel Kaplamaların Kayma Direnci Performanslarının İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Uz, Volkan Emre
dc.contributor.author Gokalp, Islam
dc.date.accessioned 2020-03-05T06:25:38Z
dc.date.available 2020-03-05T06:25:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation UZ, V , GÖKALP, İ . (2017). Farklı Tür Agregalarla Üretilen Yüzeysel Kaplamaların Kayma Direnci Performanslarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 32 (1) , 109-120 . DOI: 10.21605/cukurovaummfd.310066 tr_TR
dc.identifier.issn 1019-1011
dc.identifier.issn 2564-7520
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/764
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.310066
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, doğal agregalardan ve cüruflardan oluşan farklı agrega tür ve tane boyutlarında ve gradasyonunda üretilen yüzeysel kaplamaların kayma direnci performansı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle her bir agreganın fiziksel, mekanik ve kimyasal özelikleri TS EN standartlarına göre belirlenmiştir. Sathi kaplama örnekleri; 2-19 mm aralığında değişen yedi farklı tane boyutunda hazırlanırken, harç tipi kaplama örnekleri ise üç farklı gradasyonda üretilmiştir. Üretilen yüzeysel kaplama numunelerinin, kayma dirençleri ve makro dokuları sırasıyla ASTM E 303 ve ASTM E 965 standartları göre belirlenmiştir. Yüzeysel kaplamaların kayma direnci karşılaştırıldığında, her boyut ve gradasyonda cüruflar ile üretilmiş olan numunelerin, doğal agrega ile üretilmiş olan numunelerden daha iyi performans gösterdiği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, skid resistance performance of surface coatings, which were produced with different aggregate types including natural aggregates and slags and sizes and gradations were evaluated. Physical, mechanical and chemical properties of each aggregate were determined according to related EN standards. Chip seal samples were prepared with seven different particle size ranging from 2.00 to 19.00 mm, whereas slurry seal samples were manufactured in three different gradations, which are specified in ASTM D 3910. To identify the skid resistances and macro-textures of each surface coating samples, ASTM E 303 and ASTM E 965 were followed. The results showed that skid resistance performance of the samples manufactured with slags higher that those produce with natural aggregates.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 32 Issue: 1
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject Kayma direnci tr_TR
dc.subject Yüzeysel kaplamalar tr_TR
dc.subject Kaplama dokusu tr_TR
dc.subject Cüruf tr_TR
dc.subject Skid resistance tr_TR
dc.subject Surface coating tr_TR
dc.subject Pavement texture tr_TR
dc.subject Slag tr_TR
dc.title Farklı Tür Agregalarla Üretilen Yüzeysel Kaplamaların Kayma Direnci Performanslarının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of Skid Resistance Perfromance of Surface Coatings Manufactured with Different Aggregates tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account