DSpace Repository

A Comparison of Communication Verbs Used by Turkish EFL Learners and English Native Speakers: A Corpus Based Study

Show simple item record

dc.contributor.author Bozdag, Fatih Unal
dc.contributor.author Badem, Nebahat
dc.date.accessioned 2020-03-05T08:36:02Z
dc.date.available 2020-03-05T08:36:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation BOZDAĞ, F , BADEM, N . (2017). Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (3) , 879-891 . DOI: 10.21547/jss.315063 tr_TR
dc.identifier.issn 1303-0094
dc.identifier.issn 2149-5459
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/766
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21547/jss.315063
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract This study investigates a certain set of semantically categorized verbs, namely Communication Verbs (CV) (Biber, 2006) in learner language. Communication verbs are "a special subcategory of activity verbs that involve communication activities" (2006, p. 247) and they are relatively common both in written and spoken discourse. Two corpora, LOCNESS and TICLE, were analysed to reveal frequencies of these verbs in both corpora and the findings showed that though priming of most frequent verbs in each corpus are identical, Turkish EFL learners significantly underused such verbs in their argumentative essays. In-depth analysis additionally signified distinctive grammatical patterns as well as various semantic frames of nouns collocated with verbs selected in TICLE. Finally, based on the findings, usage based differences were examined and the reasons why learners might have used particular patterns in comparison to the ones used by NSs, were suggested by making references to Hunston and Francis's Pattern Grammar (2000). tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma, anlamsal olarak sınıflandırılmış eylemleri, özellikle İletişim Eylemlerini (Communication Verbs) (Biber, 2006) öğrenci dilinde incelemektedir. İletişim eylemleri, "iletişim etkinliklerini içeren etkinlik eylemlerinin özel bir alt sınıfıdır" (2006, s.247) ve hem yazılı hem de sözlü söylemde nispeten yaygındır. İki derlem, LOCNESS ve TICLE, bu eylemlerin iki derlemdeki sıklıklarını ortaya koymak için incelendi ve bulgular her bir derlemdeki en sık eylemlerin öne çıkartılma durumları benzer olmasına rağmen, yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin, bu eylemleri kompozisyonlarında önemli ölçüde daha az kullandığını gösterdi. Derinlemesine inceleme sonuçları ek olarak, TICLE'da seçilen eylemlerin ad eşdizimliliklerinin , çeşitli anlamsal çerçevelerin yanı sıra, ayırt edici dilbilgisel örüntüleri belirtilmiştir. Son olarak, elde edilen bulgulara dayanarak, kullanıma dayalı farklılıklar incelendi ve öğrencilerin anadil olarak İngilizce konuşan kişilere kıyasla, belirli örüntüleri neden kullanmış olabileceklerine dair nedenler Hunston ve Francis'in Örüntü Dil Bilgisi yaklaşımına (2000) göndermeler yaparak önerildi.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Gaziantep Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 16 Issue: 3
dc.subject Communication Verbs tr_TR
dc.subject Learner Corpus tr_TR
dc.subject Interlanguage tr_TR
dc.subject İletişim Eylemleri tr_TR
dc.subject Öğrenci Derlemi tr_TR
dc.subject Aradil tr_TR
dc.title A Comparison of Communication Verbs Used by Turkish EFL Learners and English Native Speakers: A Corpus Based Study tr_TR
dc.title.alternative Yabanci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrenciler ve Anadil Olarak İngilizce Konuşanlar Tarafından Kullanılan İletişim Eylemlerinin Bir Karşılaştırması: Derlem Tabanlı Bir Çalışma tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account