DSpace Repository

University Students’ Future Career Opportunities: Career Maturity, Career Decision Making Self Effi- cacy & Socioeconomic Status

Show simple item record

dc.contributor.author Eroglu, Susran Erkan
dc.date.accessioned 2020-03-06T08:20:53Z
dc.date.available 2020-03-06T08:20:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation EROĞLU, S.E., (2017). University Students’ Future Career Opportunities: Career Maturity, Career Decision Making Self Effi- cacy & Socioeconomic Status. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 824-835. DOI: 10.26466/opus.357505 tr_TR
dc.identifier.issn 2528-9527
dc.identifier.issn 2528-9535
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/772
dc.identifier.uri https://doi.org/10.26466/opus.357505
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Science is expressed as a requirement to improve the life quality in general definition. As a 21st century industrial revolution rapidly developing career maturity and career paths has the potential to affect every aspect of university students. The most important subject in this context should be engaging in a democratic and knowledge-based society. It needs university students to pursue careers in science, technology, engineering and mathematics (STEM) and in other fields. Therefore, a shift to innovative and effective methods is necessary, so as to raise the attractiveness of science education and scientific careers and boost the interest of university students in STEM and other fields. tr_TR
dc.description.abstract Bilim, genel tanımlamada yaşam kalitesini yükseltmek için bir gereklilik olarak dile getirilmektedir. 21. yüzyılın sanayi devrimi olarak hızla gelişen kariyer olgunluğu ve kariyer yolları üniversite öğrencilerinin her alanını etkileme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda en önemli konu, demokratik ve bilgi temelli bir topluluktur. Üniversite öğrencilerine fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) ve diğer alanlarda kariyer yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, fen eğitiminin ve bilimsel kariyerlerinin çekiciliğini artırmak ve STEM ve diğer alanlardaki üniversite öğrencilerinin ilgisini artırmak için, yenilikçi ve etkili yöntemlere geçiş gereklidir.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Araştırma Danışmanlık Medya Ltd. Şti. tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 7 Issue: 13
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject Social entrepreneurship tr_TR
dc.subject cross sectional interaction tr_TR
dc.subject career maturity tr_TR
dc.subject youth tr_TR
dc.subject Sosyal girişimcilik tr_TR
dc.subject kesitsel etkileşim tr_TR
dc.subject kariyer olgunluğu tr_TR
dc.subject gençlik tr_TR
dc.title University Students’ Future Career Opportunities: Career Maturity, Career Decision Making Self Effi- cacy & Socioeconomic Status tr_TR
dc.title.alternative Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kariyer Fırsatları: Kariyer Olgunluğu, Kariyer Karar Verme Yetkinliği & Sosyoekonomik Statü tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account