DSpace Repository

İki Aşamalı Tedarik Zincirinde Eş Zamanlı Stok Kontrolünün ve Tedarikçi Seçiminin Simülasyon Optimizasyonu Yaklaşımı ile Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Gocken, Mustafa
dc.contributor.author Boru, Asli
dc.contributor.author Dosdogru, Ayse Tugba
dc.date.accessioned 2020-03-17T13:34:51Z
dc.date.available 2020-03-17T13:34:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation GÖÇKEN, M., BORU, A., DOSDOĞRU, A.T., (2018). İki Aşamalı Tedarik Zincirinde Eş Zamanlı Stok Kontrolünün ve Tedarikçi Seçiminin Simülasyon Optimizasyonu Yaklaşımı ile Analizi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 1-10. DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.617 tr_TR
dc.identifier.issn 2146-4987
dc.identifier.issn 2146-7277
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/793
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.617
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Günümüzde çok karmaşık problemlerin çözümünde matematiksel modelleme beklentileri tam anlamıyla karşılamamakta ve sadeceküçük ölçekli sistemler için sonuç vermektedir. Optimizasyon tabanlı yaklaşımların da uygulanabilir ve etkin olabilmesi için genelliklepek çok varsayım ve sadeleştirme gerekmektedir. Çalışmamızda kullanılan simülasyon optimizasyonu (SO) ise tüm bu kısıtları ortadankaldırmakta ve büyük ölçekli problemlerin çözümünü kolaylaştırmaktadır. SO problemin karmaşıklık derecesi ne olursa olsun dahagerçekçi ve anlamlı bir çözüm metodolojisi sağlamaktadır. SO’da talepler ve teslim süresi stokastik olarak ele alınarak stok kontrolsistemleri oluşturulmuştur. Ayrıca elde bulundurma maliyeti, sipariş maliyeti gibi tedarik zincirinin diğer parametreleri de stokastikolarak düşünülmektedir. Çalışmada her bir dağıtım merkezi ve her bir tedarikçi için yeniden sipariş noktası, maksimum sipariş miktarıseviyesi ve başlangıç stoğu anahtar stok kontrol parametresi olarak seçilmiştir. Ayrıca, her bir dağıtım merkezi için en uygun tedarikçiseçilmektedir. Oluşturulan model müşteri hizmetinin iyi bir şekilde devam ettirilebilmesi için uygun stok kontrolünü sağlamaktadır.Ayrıca, bu model tedarik zincirlerinin stok kontrolüne kolayca uygulanabilmekle beraber şirketlerin rekabet gücünü arttırarak kaydadeğer bir tasarruf da sağlamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, mathematical modeling is not meeting the expectations for the high complexity of the problems and only small scalesystems are amenable to this model. Also, optimization-based approaches generally require too many assumptions and simplificationsto be applicable and effective. On the other hand, Simulation Optimization (SO) that is used in our study gives reasonable solutionswithout analytical assumptions and facilitates the solution of large-scale problems. SO provides a much more realistic and significantsolution methodology regardless of the complexity of the problem. In SO, inventory control systems are created considering stochasticdemand and stochastic lead time. Also, other parameters of the supply chain such as holding cost, ordering cost are considered to bestochastic. In this paper, reorder point, order-up-to level, and initial inventory are selected as key inventory control parameters foreach distribution center and each supplier. In addition, the most proper supplier is selected for each distribution center simultaneously.Proposed model helps properly control echelon inventory so that good customer service is maintained. Also, it can be easily applied forthe actual situation of the supply chain inventory system and companies may obtain a remarkable amount of saving while increasingthe competitive edge.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Bülent Ecevit Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 8 Issue: 1
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject Hava ve Uzay tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject İnşaat Mühendisliği tr_TR
dc.subject Stok kontrol sistemleri tr_TR
dc.subject Tedarikçi seçimi tr_TR
dc.subject Simülasyon optimizasyonu tr_TR
dc.subject Inventory control systems tr_TR
dc.subject Supplier selection tr_TR
dc.subject Simulation optimization tr_TR
dc.title İki Aşamalı Tedarik Zincirinde Eş Zamanlı Stok Kontrolünün ve Tedarikçi Seçiminin Simülasyon Optimizasyonu Yaklaşımı ile Analizi tr_TR
dc.title.alternative Analyzing Inventory Control and Supplier Selection Simultaneously in Two Echelon Supply Chain by Using Optimization via Simulation Approach tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account