DSpace Repository

Genetik Algoritma ile Öznitelik Seçimi Kullanılarak Yapım Yönetiminde Çalışan Liderlik Algısının Tahmini

Show simple item record

dc.contributor.author Keles, Abdullah Emre
dc.contributor.author Kaya Keles, Mumine
dc.date.accessioned 2020-03-20T06:32:46Z
dc.date.available 2020-03-20T06:32:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation KELEŞ, A , KAYA KELEŞ, M . (2018). Genetik Algoritma ile Öznitelik Seçimi Kullanılarak Yapım Yönetiminde Çalışan Liderlik Algısının Tahmini. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 33 (4) , 97-110 . DOI: 10.21605/cukurovaummfd.525060 tr_TR
dc.identifier.issn 1019-1011
dc.identifier.issn 2564-7520
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/802
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.525060
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Hızla büyüyen ticari teknolojiler için bilimsel bir temel hazırlayan ve birçok uygulama alanına sahip olan yapay zekânın son zamanlarda inşaat projelerinde de kullanımı dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmada, inşaat projelerinin temelini oluşturan yapım yönetimi konusunda yapay zekâ sistemlerinin kullanım alanları incelenmiş olup, Türkiye özelinde literatür taraması gerçekleştirildikten sonra yapım yönetiminde önemli bir yeri olan çalışan liderlik algısının sınıflandırılmasında taranan bu literatürlerde yapay zeka yöntemlerinden başarılı olan genetik algoritma ile öznitelik seçiminin önemi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışan liderlik algısının tahmin edilebilmesi amacıyla hazırlanmış olan veri setinde öznitelik seçimi yapıldıktan sonra Naive Bayes, Destek Vektör Makineleri (SMO), Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP), Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağları (RBF Network), Karar Tablosu (Decision Table) ve J48 sınıflayıcıları çalıştırılmış, J48 sınıflayıcısı ile doğruluk oranının ham veri setine göre artarak %78,43 olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Artificial intelligence, which is a scientific basis for rapidly growing commercial technologies and has many application areas, has recently begun to draw attention to its use in construction projects. In this study, the use of artificial intelligence systems in construction management, which is the basis of construction projects, was examined, and after the literature review was performed in Turkey in particular, the importance of feature selection with genetic algorithm that were successful in the artificial intelligence methods in these reviewed literatures was investigated in classification of employee leadership perception, which has an important place in construction management. As a result of the study, after the feature selection was done in the data set prepared to predict the employee leadership perception, Naive Bayes, SMO, MLP, RBF Network, Decision Table and J48 classifiers were run, and it was observed that the accuracy rate with J48 classifier was increased to 78.43% with respect to the raw data set.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 33 Issue: 4
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject İnşaat projeleri tr_TR
dc.subject Öznitelik seçimi tr_TR
dc.subject Yapay zekâ tr_TR
dc.subject Yapı bilişimi tr_TR
dc.subject Yapım yönetimi tr_TR
dc.subject Construction projects tr_TR
dc.subject Feature selection tr_TR
dc.subject Artificial intelligence tr_TR
dc.subject Construction informatics tr_TR
dc.subject Construction management tr_TR
dc.title Genetik Algoritma ile Öznitelik Seçimi Kullanılarak Yapım Yönetiminde Çalışan Liderlik Algısının Tahmini tr_TR
dc.title.alternative Prediction of Employee Leadership Perception in Construction Management Using Feature Selection with Genetic Algorithm tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account