DSpace Repository

Explicit and Implicit Written Corrective Feedback in Higher EFL Education: Evidence from Turkey

Show simple item record

dc.contributor.author Babanoglu, Mine Pinar
dc.contributor.author Agcam, Reyhan
dc.contributor.author Badem, Nebahat
dc.date.accessioned 2020-06-10T11:53:26Z
dc.date.available 2020-06-10T11:53:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation AĞÇAM, R., (2018). Explicit and Implicit Written Corrective Feedback in Higher EFL Education: Evidence from Turkey . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 104-116. Doi:10.17679/inuefd.364809 tr_TR
dc.identifier.issn 1300-2899
dc.identifier.issn 2149-9683
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/809
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17679/inuefd.364809
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract This study investigated the efficiency of explicit and implicit written corrective feedback in English as a Foreign Language (EFL) education in higher education. Participants of the study were late-elementary and pre-intermediate adult learners of English who were attending a preparatory school in a Turkish state university. During a period of four weeks, exercises on prepositions were delivered to subjects who were divided into three groups as two treatment groups receiving explicit and implicit written correction and a control group receiving no feedback. A pre-test and a post-test were applied to the groups at the start and the end of the fourweek treatment, respectively in order to examine possible development of the groups. The results indicated significant differences between pre-test and post-test scores of the groups receiving the two types of written corrective feedback. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, yükseköğretimde yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde açık ve örtük yazılı düzeltici geribildirim kullanımının İngilizce ilgeç öğrenimi üzerindeki etkililiği araştırılmıştır. Çalışmanın katılımcıları, bir Türk devlet üniversitesinin hazırlık okulunda öğrenim görmekte olan geç-başlangıç ve ön-orta-seviyede İngilizce öğrenen yetişkin öğrencilerden oluşmaktadır. Doğrudan ve dolaylı yazılı geribildirim alan iki uygulama grubu ve geribildirim almayan kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrılan katılımcılara dört hafta süreyle ilgeçlerle ilgili alıştırmalar uygulanmıştır. Grupların gelişimini ölçmek amacıyla, dört haftalık uygulama sürecinin başında bir ön-test ve sonunda bir son test uygulanmıştır. Bulgular, doğrudan ve dolaylı yazılı geribildirim alan grupların ön- ve son-test sonuçlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını ortaya çıkarmıştır.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 19 Issue: 3
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject Eğitim, Eğitim Araştırmaları tr_TR
dc.subject corrective feedback tr_TR
dc.subject explicit and implicit written corrective feedback tr_TR
dc.subject EFL teaching and learning in higher education tr_TR
dc.subject Yazılı düzeltici geribildirim tr_TR
dc.subject doğrudan ve dolaylı yazılı geribildirim tr_TR
dc.subject yabancı dil olarak İngilizce öğrenimi ve öğretimi tr_TR
dc.title Explicit and Implicit Written Corrective Feedback in Higher EFL Education: Evidence from Turkey tr_TR
dc.title.alternative Yükseköğretimde Yabancı Dil Eğitiminde Açık ve Örtük Yazılı Düzeltici Geribildirim: Türkiye Örneği tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account