DSpace Repository

VERGİ YARGISINDA İSTİNAF ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Show simple item record

dc.contributor.author Taner, Selda
dc.date.accessioned 2020-07-02T08:55:39Z
dc.date.available 2020-07-02T08:55:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation (2018). VERGİ YARGISINDA İSTİNAF ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018(136), 185-224. tr_TR
dc.identifier.issn 1304-2408
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/817
dc.identifier.uri http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2018-136-1774
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Dava sayısının gün geçtikçe artması ve üst mahkemeler önüne gelen dava dosyalarında kararların gecikmesi ve yargılama-nın makul sürede yapılmasının sağlanabilmesi yönündeki sebepler gerekçe gösterilerek iki dereceli adli yargı sisteminde değişikliğe gidilmiş1 ve bölge adliye mahkemeleri yani istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla üç dereceli yargı sistemi benimsenmiştir.2 Benzer bir bi-çimde idari yargıda da oluşan iş yükü fazlalığı bu yargı kolunda istinaf kurumunu gündeme getirmiş;3 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”4 ile de idari yargıda ve dolayısıyla vergi yargısında istinaf kanun yolu düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle bölge idare mahkemelerinin yapısı değiştirilmiş, idari yargıda yer alan olağan kanun yollarından “itiraz” yolu kaldırılarak “istinaf” yolu getirilmiş ve bu kapsamda diğer kanun yollarında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada söz konusu değişikliklere ve istinaf kanun yolunun anayasal zeminde ve vergi hukuku-temel hak ve özgürlükler ilişkisinde nerede konumlandığı ile birlikte, istinaf bağlamında tartışılan ve tartışılması muhtemel konulara değinilme-ye çalışılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract An alteration has been made in two levelled judiciary system due to the rapid increase in the number of cases and delay of verdicts and the three-levelled judicial system adopted by establis-hing intermediate courts of appeal (regional administrative courts). Similarly, workload in administrative judiciary made first degree ap-peal institution a current issue. The remedy of first degree appeal is regulated in the administrative judiciary, and therefore in the tax judgment with Code No. 6545 ‘Law on Amendment of Turkish Penal Code and on other various Laws’. The structure of regional admi-nistrative courts has been changed and the remedy of first degree appeal has been adopted by abolishing of appeal objection, which is one of the ordinary remedies, in administrative judiciary. Various other amendments have been made in other remedies within this scope, as well. In this study, the amendments mentioned above, and the place first degree appeal stands on both constitutional ground and in the relationship of tax law and fundamental rights and free-doms, and issues which are currently being debated and other issu-es likely to occur are discussed in detail.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Türkiye Barolar Birliği tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 2018 Issue: 136
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject Hukuk tr_TR
dc.subject İstinaf tr_TR
dc.subject 6545 sayılı Kanun tr_TR
dc.subject Vergi Yargısında Kanun Yolları tr_TR
dc.subject Adil Yargılanma Hakkı tr_TR
dc.subject Hak Arama Özgürlüğü tr_TR
dc.subject First-Degree Appeal tr_TR
dc.subject Code No. 6545 tr_TR
dc.subject Remedies İn Tax Judgement tr_TR
dc.subject Right to Fair Trial tr_TR
dc.subject Right to Legal Remedy tr_TR
dc.title VERGİ YARGISINDA İSTİNAF ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME tr_TR
dc.title.alternative AN ASSESSMENT ON FIRST DEGREE APPEAL IN TAX JUDGEMENT tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account