DSpace Repository

Atık Lastik ve Cam Lif ile Modifiye Edilmiş Bitümün Asfalt Betonu Performansına Etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Yildirim, Zeynel Baran
dc.contributor.author Karacasu, Murat
dc.contributor.author Okur, Derviş Volkan
dc.date.accessioned 2020-07-13T07:24:45Z
dc.date.available 2020-07-13T07:24:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation YILDIRIM, Z.B., KARACASU, M., (2018). Atık Lastik ve Cam Lif ile Modifiye Edilmiş Bitümün Asfalt Betonu Performansına Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(3), 1019-1027. Doi:10.5578/fmbd.67707 tr_TR
dc.identifier.issn 2149-3367
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/823
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/44157/544660
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Gelişen teknoloji ile birlikte doğaya bırakılan endüstriyel atıklardaki artış hem çevreye hem de insansağlığına ciddi zararlar vermektedir. Atık malzemelerin miktarları her geçen gün artmaktadır vedepolanacağı alanlar sınırlıdır. Günümüzde bazı atık malzemelerin inşaat sektöründe kullanılabilirliği vegeri kazanımı konusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Atıkların geri dönüşüm malzemesi olarakkullanılması birçok alanda olduğu gibi yol inşaatlarında da asfalt betonunun maliyetinin büyükçoğunluğunu oluşturan bitümün içeriğinde katkı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, bellioranlarda atık lastik ve cam lif içeren modifiye bitümün asfalt betonunun performans özellikleriüzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu malzemeler ile modifiye edilen bitüm kullanılarak Marshalltasarımıyla numuneler elde edilmiştir ve sonuçları değerlendirilmiştir. Deney sonuçları incelendiğinde;modifiye edilmiş numenelerin Marshall dayanımlarının küçük miktarda azaldığı gözlenmiştir. Ancak tümnumuneler gerekli standart koşulları sağlamaktadır. Bu şekilde hem çevresel atıklar değerlendirilmektehem de sürdürülebilir yaşam sağlanmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The increase in industrial wastes left to nature together with the advancing technology causes seriousharm both to the environment and to human health.The quantity of waste materials increase by timeand storing getting difficult. In recent years, research has been conducted on the reusability of wastematerials incivil engineering works. The use of wastes as recycling material is used as a contribution inthe content of bitumen which constitutes a great majority of the cost of asphalt concrete in roadconstructions as well as in many areas. In this study, the effects of modified bitumen containing wasterubber and glass fiber on the performance characteristics of asphalt concrete were examined at certainratios. By using the modified bitumen with these materials, specimens were obtained with Marshalldesign and the results were evaluated. When the test results are examined; It was observed that themodified specimens had a smaller amount of Marshall stability. However, all specimens meet therequired standard conditions. In this way, both environmental wastes are evaluated and sustainable lifeis ensured.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi / Afyon Kocatepe Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 18 Issue: 3
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject İnşaat ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.subject Asfalt betonu” tr_TR
dc.subject “Atık lastik” tr_TR
dc.subject “Cam lif” tr_TR
dc.subject “Sürdürülebilir yaşam” tr_TR
dc.subject “Marshall Tasarımı” tr_TR
dc.subject “Asphalt concrete” tr_TR
dc.subject “Waste rubber” tr_TR
dc.subject “Glass fiber” tr_TR
dc.subject “Sustainable life” tr_TR
dc.subject “Marshall design” tr_TR
dc.title Atık Lastik ve Cam Lif ile Modifiye Edilmiş Bitümün Asfalt Betonu Performansına Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effects of Waste Rubber and Glass Fiber Modified Bitumen on Asphalt Concrete Performance tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account