DSpace Repository

Hibrit Donatılı Basit Mesnetli Betonarme Kirişlerin Yük-Deplasman Davranışının İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Unsal, Ismail
dc.contributor.author Tokgoz, Serkan
dc.contributor.author Cagatay, Ismail H.
dc.contributor.author Dundar, Cengiz
dc.date.accessioned 2020-07-22T08:53:33Z
dc.date.available 2020-07-22T08:53:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ünsal, İ , Tokgöz, S , Çağatay, İ , Dündar, C . (2018). Hibrit Donatılı Basit Mesnetli Betonarme Kirişlerin Yük-Deplasman Davranışının İncelenmesi . Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 33 (2) , 45-56 . DOI: 10.21605/cukurovaummfd.508329 tr_TR
dc.identifier.issn 1019-1011
dc.identifier.issn 2564-7520
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/833
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.508329
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, hibrit donatılı betonarme kirişlerin yük-deplasman davranışı teorik olarak incelenmiştir. Hibrit donatılı betonarme kesitlerde, çekme veya basınç bölgesinde cam elyaf lifli polimer (GFRP) ve çelik donatılar bir arada kullanılmaktadır. Çalışmada, test verileri literatürde mevcut olan hibrit donatılı (GFRP ve çelik) basit mesnetli 6 adet betonarme kiriş numunesi esas alınmış ve kirişler sayısal bir yöntemle analiz edilmiştir. Kirişlerin yük-deplasman ilişkileri teorik olarak elde edilmiş ve sonuçlar mevcut deneysel çalışmada verilen yük-deplasman eğrileriyle karşılaştırılmıştır. Sayısal yöntemde kirişlerin çatlamış durumdaki efektif eğilme rijitliklerinin hesabında çatlamış kesit analizi ile hesaplanan moment-eğrilik ilişkileri esas alınmaktadır. Sistem deplasmanlarının hesabında rijitlik matrisi yöntemi kullanılmaktadır. Sayısal yönteme dayalı olarak elde edilen yük-deplasman eğrilerinin deneysel sonuçlar ile uyum içerisinde olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, load-deflection behavior of hybrid reinforced (GFRP and steel) concrete beams is theoretically investigated. Six hybrid reinforced (GFRP and steel) simply supported concrete beams available in literature were considered and analyzed based on a numerical method. The load-deflection curves of beams are obtained theoretically and the results are compared with the load-deflection curves given in the available experimental study. The moment-curvature relationships calculated by cracked section analysis is taken as basis for the effective flexibilities of the beams in cracked state. The stiffness matrix method is used in the structural analysis. It is observed that the load-deflection curves obtained based on the numerical procedure is in good agreement with the available test results.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 33 Issue: 2
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject Hibrit donatılı kiriş tr_TR
dc.subject  FRP donatı tr_TR
dc.subject  Yük-deplasman tr_TR
dc.subject  Moment-eğrilik tr_TR
dc.subject Hybrid reinforced beam tr_TR
dc.subject FRP reinforcement tr_TR
dc.subject Load-deflection tr_TR
dc.subject Moment-curvature tr_TR
dc.title Hibrit Donatılı Basit Mesnetli Betonarme Kirişlerin Yük-Deplasman Davranışının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of Load-Displacement Behavior of Hybrid Reinforced Simply Supported Concrete Beams tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account