DSpace Repository

Askerî Sistemlerde Nanoakışkan Uygulamalarının Sayısal İncelemesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kilic, Mustafa
dc.date.accessioned 2020-07-23T13:36:47Z
dc.date.available 2020-07-23T13:36:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kılıç, M . (2018). Askerî Sistemlerde Nanoakışkan Uygulamalarının Sayısal İncelemesi . Savunma Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 101-130 . DOI: 10.17134/khosbd.427050 tr_TR
dc.identifier.issn 1303-6831
dc.identifier.issn 2148-1776
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/837
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17134/khosbd.427050
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada; askerî sistemlerin gelişen teknolojiye bağlı olarak artan ısıl yük problemini çözmek maksadıyla, nanoakışkanların çarpan akışkan jet tekniği ile kullanılarak, yüksek ısı akılı bir yüzeyden olan ısı transferinin iyileştirilmesi sayısal olarak incelenmiştir. Farklı Reynolds sayıları (Re2000, 4000, 6000, 8000) ve farklı tipte hazırlanan nanoakışkanların (Cu-H2O, CuO-H2O, TiO2-H2O, Al2O3-H2O) ısı transferine etkisi bu çalışmada kullanılan parametrelerdir. Çalışmada düşük Reynolds sayılı k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak; Re sayısı arttıkça yerel Nu sayısının arttığı görülmüştür. Cu-H2O nanoakışkanı için (20 nm parçacık çapında, % 4 hacimsel oranda) Re sayısı 4000-8000 aralığında artırıldığında Nuort sayısında %47,2’lik bir artış elde edilebildiği tespit edilmiştir. Cu-H2O nanoakışkanı kullanılması durumunda, ortalama Nusselt sayısında sırasıyla CuO-H2O, TiO2-H2O, Al2O3-H2O ve saf suya göre %2,6, %5,5, %6,1, %9,6 iyileşme olduğu görülmüştür. Sayısal modelde kullanılan düşük Reynolds sayılı k-ε türbülans modelinin sıcaklık dağılımını ve akış özelliklerini oldukça iyi bir şekilde temsil edebildiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, enhancement of heat transfer from high heat flux surface was investigated numerically by using nanofluids and impinging jet technique to solve the problem of increasing heat loads which is caused by developing technologies of military sistems. Effect of different Reynolds number (Re2000, 4000, 6000, 8000) and different type of nanofluids (Cu-H2O, CuO-H2O, TiO2-H2O, Al2O3-H2O) on heat transfer are the parameters of this study. Low Re k-ε model was used. It was obtained that increasing Re number causes an increase on local Nusselt number. Increasing Reynolds number from 4000 to 8000 causes an increase of 47.2% on average Nusselt number for Cu-H2O nanofluids (particle diameter of 20 nm and volume ratio of 4%). It was determined that using Cu-H2O nanofluid causes an increase of 2.6%, 5.5%, 6.1% and 9.6% on average Nusselt number with respect to CuO-H2O, TiO2-H2O, Al2O3-H2O and pure water. It was seen that the low Reynolds number k-ε turbulence model well represents the temperature distribution and flow properties at this study.
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Savunma Bilimleri Dergisi / Millî Savunma Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 17 Issue: 1
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Mühendislik tr_TR
dc.subject Savunma Bilimleri tr_TR
dc.subject Biyolojik sistemler tr_TR
dc.subject Çarpan Akışkan Jet tr_TR
dc.subject Isı Transferi tr_TR
dc.subject Nanoakışkanlar tr_TR
dc.subject Biosystems tr_TR
dc.subject impinging jets tr_TR
dc.subject Heat Transfer tr_TR
dc.subject Nanofluids tr_TR
dc.title Askerî Sistemlerde Nanoakışkan Uygulamalarının Sayısal İncelemesi tr_TR
dc.title.alternative Numerical Investigation of Nanofluid Applications in Military System tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account