DSpace Repository

IMPACT OF FOREIGN CAPITAL INFLOWS ON DOMESTIC INVESTMENTS: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED DEVELOPING COUNTRIES

Show simple item record

dc.contributor.author Boga, Semra
dc.date.accessioned 2020-09-16T06:39:24Z
dc.date.available 2020-09-16T06:39:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation BOĞA S (2019). IMPACT OF FOREIGN CAPITAL INFLOWS ON DOMESTIC INVESTMENTS: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED DEVELOPING COUNTRIES. Sayıştay Dergisi, 0(114), 135 - 155. tr_TR
dc.identifier.issn 1300-1981
dc.identifier.issn 2651-351X
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/897
dc.identifier.uri https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/114m7.pdf
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract This paper empirically analyzes the relationship between the foreign capital inflows and domestic investment in 14 developing countries -Bangladesh, Botswana, Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Morocco, Pakistan, Peru, Philippines, South Africa, Thailand, and Turkey- over the period 1990-2017. Pesaran’s Cross-Section Dependence Test was performed to test the correlation and IPS Unit Root Test was applied to reveal the stationarity level between the units. Dumitrescu and Hurlin’s Granger Panel Causality test results confirmed a one-way causality from Portfolio Investment (PRF) to Gross Fixed Capital Formation (GFC) and a bidirectional causality between GFC and Gross Domestic Product (GDP), GFC and Foreign Direct Investment (FDI), GFC and Foreign Loans (LNS) in the short-term. Long-term relationships between the variables were tested with the DOLSMG estimator. According to the test results; a 1% rise in FDI decreases GFC by 0.59 %, a 1% rise in GDP increases GFC by 0.45 %, a 1% rise in PRF increases GFC by 1.68 %, and a 1% rise in LNS boosts GFC by 2.12 %. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma; Bangladeş, Botswana, Brezilya, Çin, Endonezya, Fas, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, Meksika, Pakistan, Peru, Tayland ve Türkiye’den oluşan 14 gelişmekte olan ülkede yabancı sermaye girişleri ve yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkileri 1990-2017 dönemi için ampirik olarak analiz etmektedir. Birimler arasındaki korelasyonu test etmek için Pesaran Yatay Kesit Bağımlılığı Testi, durağanlık seviyelerinin belirlenmesi için IPS Birim Kök Testi uygulanmıştır. Dumitrescu ve Hurlin Panel Granger Nedensellik testi sonuçları kısa vadede; Portföy Yatırımlarından (PRF) Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumuna (GFC) doğru tek yönlü, GFC ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP), GFC ve Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) ve GFC ile Yabancı Krediler (LNS) arasında ise çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Değişkenler arasındaki uzun vadeli ilişkiler DOLSMG tahmincisi ile test edilmiştir. Test sonuçlarına göre; DYY’deki %1’lik artış GFC’yi %0.59 oranında azaltmakta, GSYH’deki %1’lik artış GFC’yi %0.45 oranında, PRF’deki %1’lik artış GFC’yi %1.68 oranında ve LNS’deki %1’lik artış GFC’yi %2.12 oranında artırmaktadır.
dc.description.sponsorship Foreign Direct Investment (FDI), Portfolio Investment, Foreign Loan, Domestic Investment, Panel Data Analysis, Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), Portföy Yatırımı, Yabancı Kredi, Yurtiçi Yatırım, Panel Veri Analizi tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Sayıştay Dergisi / T.C. Sayıştay Başkanlığı tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2019;Issue: 114
dc.subject Foreign Direct Investment (FDI) tr_TR
dc.subject Portfolio Investment tr_TR
dc.subject Foreign Loan tr_TR
dc.subject Domestic Investment tr_TR
dc.subject Panel Data Analysis tr_TR
dc.subject Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) tr_TR
dc.subject Portföy Yatırımı tr_TR
dc.subject Yabancı Kredi tr_TR
dc.subject Yurtiçi Yatırım tr_TR
dc.subject Panel Veri Analizi tr_TR
dc.title IMPACT OF FOREIGN CAPITAL INFLOWS ON DOMESTIC INVESTMENTS: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED DEVELOPING COUNTRIES tr_TR
dc.title.alternative YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİNİN YURTİÇİ YATIRIMLARA ETKİSİ: SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account