DSpace Repository

Laktoperoksidaz enzimini inhibe eden maddelerin belirlenmesi için yapılan bazı çalışmaların incelenmesi ve enzimin uygulama alanlarının örneklendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Baydemir Pesint, Gozde
dc.contributor.author Kaya, Ece
dc.contributor.author Oktay Basegmez, Hatice Imge
dc.date.accessioned 2021-04-22T11:07:42Z
dc.date.available 2021-04-22T11:07:42Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.citation Baydemir Peşint, G , Kaya, E , Oktay Başeğmez, H . (2019). Laktoperoksidaz enzimini inhibe eden maddelerin belirlenmesi için yapılan bazı çalışmaların incelenmesi ve enzimin uygulama alanlarının örneklendirilmesi . Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artibilimfen/issue/51431/582974 tr_TR
dc.identifier.issn 2667-808X
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/919
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/artibilimfen/issue/51431/582974
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Laktoperoksidaz (LPO; E.C. 1.11.1.7); 1940’lı yıllarda Theorell ve arkadaşları tarafından sütten izole edilmiştir ve daha sonraki yıllarda Morrison ve arkadaşları tarafından iyon değişim kromatografisi kullanılarak saflaştırılmıştır. Bu enzim peroksidaz ailesinin bir üyesi olan ve prostetik grup olarak hem grubu içeren bir glikoproteindir. Laktoperoksidaz, yeni doğanların sindirim sisteminden salgılanan patojenlere karşı antimikrobiyal etki gösteren bir oksidoredüktazdır. Bu enzim sütün yanı sıra tükürükte ve gözyaşında da bulunmaktadır. Laktoperoksidaz inhibitörlerinin belirlenmesi antibiyotik kullanımı durumunda enzimin nasıl etkileneceğinin yenidoğan sağlığı açısından önemi oldukça büyüktür. Burada derlenen çalışmalarda laktoperoksidazın inhibitörlerinin ve bu inhibitörlerin inhibisyon derecesinin belirlenmesi yenidoğanlarda antibiyotik kullanımı açısından referanslar içermektedir. Aynı zamanda enzimin aktivitesinin artıran maddelerin bilinmesi özellikle gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. The determination of lactoperoxidase inhibitors and how the enzyme will be affected in case of antibiotic use is very important for newborn health. The studies reviewed here contain references for the determination of the inhibitors of lactoperoxidase and the degree of inhibition of these inhibitors, and the use of antibiotics in newborns. At the same time, it is very important to know the substances that increase the activity of the enzyme, especially for use in the food and pharmaceutical industries. tr_TR
dc.description.abstract Lactoperoxidase (LPO; E.C. 1.11.1.7) was isolated from milk in 1940s by Theorell et al., and in the following years, it was purified by Morrison et al. using ion-exchange chromatography. This enzyme is a glycoprotein that is a member of the peroxidase family and contains the heme group as a prosthetic group. Lactoperoxidase is an oxidoreductase enzyme that exhibits antimicrobial action against pathogens secreted from the digestive tract of newborns. This enzyme is found in saliva and tears as well as in milk. The determination of lactoperoxidase inhibitors and how the enzyme will be affected in case of antibiotic use is very important for newborn health. The studies reviewed here contain references for the determination of the inhibitors of lactoperoxidase and the degree of inhibition of these inhibitors, and the use of antibiotics in newborns. At the same time, it is very important to know the substances that increase the activity of the enzyme, especially for use in the food and pharmaceutical industries en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi = Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University Journal of Science / Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2019;Volume: 2 Issue: 2
dc.subject Enzim tr_TR
dc.subject İyon değişim kromatografisi tr_TR
dc.subject Laktoperoksidaz tr_TR
dc.subject Saflaştırma tr_TR
dc.subject Enzyme tr_TR
dc.subject Ion exchange chromatography tr_TR
dc.subject Lactoperoxidase tr_TR
dc.subject Purification tr_TR
dc.title Laktoperoksidaz enzimini inhibe eden maddelerin belirlenmesi için yapılan bazı çalışmaların incelenmesi ve enzimin uygulama alanlarının örneklendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of studies for determining substances inhibiting lactoperoxidase enzyme and sampling the application areas of enzyme tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account