DSpace Repository

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SATIŞLARI İÇİN EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ GÖZ ÖNÜNE ALAN YAPAY SİNİR AĞI TABANLI BİR TAHMİN YAKLAŞIMI

Show simple item record

dc.contributor.author Kuvvetli, Yusuf
dc.contributor.author Dagsuyu, Cansu
dc.contributor.author Oturakci, Murat
dc.date.accessioned 2021-04-30T08:08:33Z
dc.date.available 2021-04-30T08:08:33Z
dc.date.issued 2015-12
dc.identifier.citation Kuvvetli, Y , Dağsuyu, C , Oturakçı, M . (2015). TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SATIŞLARI İÇİN EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ GÖZ ÖNÜNE ALAN YAPAY SİNİR AĞI TABANLI BİR TAHMİN YAKLAŞIMI . Endüstri Mühendisliği , 26 (3) , 23-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi/issue/46767/586076 tr_TR
dc.identifier.issn 1300-3410
dc.identifier.issn 2667-7539
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/931
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi/issue/46767/586076
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, çevresel ve ekonomik parametreler dikkate alınarak farklı segment ve markalar için aylık araç satışlarının tahmininin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, ürünlerin segmenti ve markası, geçmiş satış miktarları, taşıt kredileri için faiz oranı, gayrisafi milli hasıla, CO2 emisyonu, yakıt tüketim miktarları ve fiyatı parametreleri girdi olarak seçilmiştir. Bu girdileri kullanarak satış miktarlarını tahmin edecek bir yapay sinir ağı modeli önerilmiştir. Tahminlemede kullanılan veriler üç farklı marka ve her bir markaya ait üç farklı segmentteki araç için 2008-2012 yılları arasındaki aylık satış rakamlarını içermektedir. Yapay sinir ağı modeli için ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılmış ve modelin eğitimi için ise Levenberg-Marquadt algoritması seçilmiştir. Yapay sinir ağı sonuçları lineer regresyon modeli ile karşılaştırılmıştır. Yapay sinir ağı modeli ile lineer regresyon modeline göre daha doğru tahminler elde edilmiştir. For the artificial neural network model, feed neural network model (FFNN) has been applied. Levenberg-Marquadt algorithm has been used for training of the model. Results of artificial neural networks and linear regression have been compared with each other. Ultimately, It has been acquired that artificial neural network model has more accurate prediction results than linear regression model. tr_TR
dc.description.abstract In this study, car sales forecasting for different segments and brands has been aimed considering both environmental and economic indicators. For this purpose, segments and brands of products, past sales quantity, interest rate, gross national product, CO2 emission, fuel consumption and fuel price have been selected as prediction inputs. Using those prediction inputs, artificial neural network model has been recommended to predict car sales. Dataset which is used for prediction, includes car sales of three different brands and three different segments of each brand between the years of 2008-2012. For the artificial neural network model, feed neural network model (FFNN) has been applied. Levenberg-Marquadt algorithm has been used for training of the model. Results of artificial neural networks and linear regression have been compared with each other. Ultimately, It has been acquired that artificial neural network model has more accurate prediction results than linear regression model. en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Endüstri Mühendisliği - Journal of Industrial Engineering / TMMOB Makina Mühendisleri Odası tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2015;Volume: 26 Issue: 3
dc.subject Talep tahmini tr_TR
dc.subject yapay sinir ağları tr_TR
dc.subject çevresel faktörler tr_TR
dc.subject Demand forecast tr_TR
dc.subject artificial neural networks tr_TR
dc.subject environmental factors tr_TR
dc.title TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SATIŞLARI İÇİN EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ GÖZ ÖNÜNE ALAN YAPAY SİNİR AĞI TABANLI BİR TAHMİN YAKLAŞIMI tr_TR
dc.title.alternative A PREDICTION APPROACH BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS WITH CONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC INDICATORS FOR CAR SALES IN TURKEY tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account