DSpace Repository

Belge Yönetimi ve Kurumsal Bir İşletmede Uygulama Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Gursoy, Gokhan
dc.contributor.author Keles, Abdullah Emre
dc.date.accessioned 2021-04-30T11:12:54Z
dc.date.available 2021-04-30T11:12:54Z
dc.date.issued 2015-03
dc.identifier.citation Gürsoy, G , Keleş, A . (2016). Belge Yönetimi ve Kurumsal Bir İşletmede Uygulama Örneği . Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 30 (1) , 65-72 . DOI: 10.21605/cukurovaummfd.242783 tr_TR
dc.identifier.issn 2757-9255
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/935
dc.identifier.uri https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242783
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Artan rekabet koşulları ile birlikte yönetim sistemleri önem kazanmış ve yönetim araçları üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Stratejik yönetim anlayışı işletmelerin, hatta kurumların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Stratejik yönetimde en önemli konulardan biri işletmelerin yıllar içerisinde kazandığı tecrübe ve yetkinlikleri kişilerden çok kuruluşa mal etmesidir. Bu sebeple, edinilen bilgi ve belgelerin depolanabilir, geliştirilebilir ve revize edilebilir olması gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik depolama ve yönetim araçlarının sayısının artması da işletmelerde belge yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada elektronik belge yönetim sistematiğinin uygulama aşamalarının incelenmesi ve örneklenmesi amacıyla İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de uygulanan elektronik belge yönetim sistemi ele alınmıştır tr_TR
dc.description.abstract Management systems have gained importance with increasing competition and the studies are focused on the management tools. Strategic management approach becomes indispensable for companies and even institutions; one of the most important issues of strategic management is that many organizations attribute their experience and competencies gained over the years to the firms not to persons. For this purpose, the information and documents should be stored, improved and revised. The increasing number of electronic storage and management tools with the development of the technology has revealed the concept of document management in enterprises. In this study, electronic document management which has been systematically addressed in the Iskenderun Iron and Steel Inc. in order to examining and sampling of the implementation steps en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi / Çukurova Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2015;Volume: 30 Issue: 1
dc.subject Belge tr_TR
dc.subject Belge yönetimi tr_TR
dc.subject Dokümantasyon tr_TR
dc.subject Arşivleme tr_TR
dc.subject Document tr_TR
dc.subject Document management tr_TR
dc.subject Documentation tr_TR
dc.subject Archiving tr_TR
dc.title Belge Yönetimi ve Kurumsal Bir İşletmede Uygulama Örneği tr_TR
dc.title.alternative Records Management and a Sample Application on a Corporate Company tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account